Koulutukset tutkijoille

IPR University Centerillä on erityinen rooli Suomessa luoda näkyvyyttä immateriaalioikeuden alan tutkimukselle ja rakentaa rajapintoja akateemisen ja yritysmaailman toimijoille. Haluammekin tarjota runsaasti tilaa ja mahdollisuuksia esitellä alan tutkimusta, sekä tilaisuuksia verkottua ja tutustua yli toimialarajojen.

IPR University Center tuottaa tutkijoille monipuolisesti koulutusta, tapahtumia, ajankohtaistilaisuuksia ja konferensseja. IPR University Center ylläpitää erityistä tutkijalistaa, jolla voi rekisteröityä mukaan. Tutkijoita tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista ja koulutuksista – myös muista alan seminaareista. Tutkijalistalle kannattaakin liittyä.

Tutkijoiden tilaisuudet ovat useimmiten maksuttomia, tieto löytyy aina kunkin tilaisuuden yhteydestä.

Tutkijoille suunnatut tilaisuudet löytyvät tämän kategorian alta.