TN:2017:15

Instanssin nimiTN
Diaarinumero2017:15:00
Ratkaisun päivämäärä28.11.2017
Tuomion numero15
Laki, lainkohtaTekijänoikeusL 49 a §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)S

Tapaus koski lähioikeudella suojatun valokuvan suoja-ajan alkamishetkeä eli tulkintaa siitä, mikä on tekijänoikeuslaissa määritelty kuvan valmistushetki.

Hakija S pyysi tekijänoikeusneuvoston lausuntoa ensiksi siitä, onko kuvan valmistumishetki kuvan valotushetki, filmin kehityshetki, vedoksen vedostushetki tai mahdollisesti jokin muu. Hakija kysyi toiseksi, oliko museoiden ym. myymien valokuvien, jotka on myöhemmin valokuvattu joko alkuperäisistä negatiiveistä tai vedoksista, suoja-aika sama kuin alkuperäisten.

Tekijänoikeuslain mukaan valokuva voi saada suojaa tekijänoikeuslain 1 §:n mukaisena teoksena tai 49 a §:n mukaisena valokuvana. Valokuvat, jotka eivät yllä teostasoon, saavat tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaista suojaa, jonka mukaan valokuvaajalla on yksinomainen oikeus määrätä valokuvasta, muuttamattomana tai muutettuna, valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin.

Tekijänoikeusneuvosto viittasi tekijänoikeuskomitean III osamietintöön (1987:7), jossa kuvan valmistumishetkeä oli pohdittu. Mietinnössä ehdotettiin, että suoja alkaa kuvan valmistamisesta. Valokuva katsottiin valmistetuksi, kun kuva on kiinnitetty valoherkälle tai muulle vastaavalle alustalle siten, että siitä voidaan valmistaa toisinnoksia. Tekijänoikeusneuvosto viittasi oikeuskirjallisuuteen, jossa oli samoin katsottu, että valmistamishetki on se hetki, jolloin kuva kiinnittyi esimerkiksi filmille tai tallentui laitteen muistiin. Valmistaminen ei siten edellytä esimerkiksi filmillä olevan valokuvan negatiivin kehittämistä.

Ensimmäisen kysymyksen osalta tekijänoikeusneuvosto katsoi, että valokuvan valmistamishetki on se hetki, jolloin kuva ensimmäisen kerran kiinnittyi valoherkälle alustalle. Käytännössä tämä on usein hetki, jolloin kamera laukaistaan.

Toisen kysymyksen osalta tekijänoikeusneuvosto katsoi, että valokuvaamalla alkuperäinen valokuva sellaisenaan muuttamattomana ei suoja-aikaa voida pidentää antamalla valokuvaamalla tehdylle kopiolle uusi, itsenäinen suoja. Kopioitaessa alkuperäinen valokuva sellaisenaan suoja-ajan päättymisen määrittelee aina alkuperäisen valokuvan valmistushetki.

(AH)

Asiasanatlähioikeudet, tekijänoikeus, valokuva