Rekrytointi

IPR University Centerin avoimet tehtävät:

TUTKIJA
haku 31.12.2019 mennessä

TEHTÄVÄNKUVAUS
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen ”Teokset, tekijät ja oikeudenhaltijat – Parhaiden käytäntöjen muodostaminen tiedon merkitsemiselle teoksia julkaistaessa” -selvitystyölle.  Hankkeena tavoitteena on selvittää mahdollisuudet uuden järjestelmän tai tietokannan luomiselle, josta on helppoa saada selville kuka on teoksen tekijä, milloin suoja päättyy ja onko tekijä antanut yleisölle oikeuden käyttää teostaan korvauksetta esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä. Selvitystyössä keskitytään valokuvien oikeuksiin. Tietokanta luo mahdollisuuden uudenlaiseen tapaan tunnistaa tekijyys, isyysoikeus ja vapaat aineistot sekä selvittää tavan toimia alalla, jossa rekisteröintejä ei perinteisesti ole käytetty. Uuden järjestelmän pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda teosten tekijöille liiketoimintaa.

Selvitystyön tulosten avulla on mahdollista luoda Suomeen uudenlainen tietokanta, joka helpottaa lupien kysymistä, tekijänoikeuskorvausten maksuja ja vapaiden aineistojen käyttöä. Tuloksena odotetaan lisää tietoa metadataan perustuvan rekisteröinnin hyödyistä, jonka pohjalta tulevaa tietokantahanketta voidaan viedä eteenpäin.

TEHTÄVÄN VAATIMUKSET
Ylempi korkeakoulututkinto sekä immateriaalioikeuden, ja erityisesti tekijänoikeuden erinomainen asiantuntemus. Tehtävään vaaditaan hyvää suomenkielen kirjallista ja suullista taitoa sekä kykyä työskennellä itsenäisesti. Tehtävässä tarvitaan keskustelu ja neuvottelutaitoja järjestelmän nykytilan selvittämiseksi.

PALKKAUS
Yliopistojen palkkausjärjestelmän mukainen, riippuen aiemmasta tutkinnosta.

TYÖSUHTEEN KESTO
Määräaikainen tehtävä 6 – 8 kk, aloitus joustavasti tammikuusta 2020 alkaen. Työ on kokopäiväinen ja työntekijä on työsuhteessa Hankeniin. Työpaikan osoite on Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, jossa tutkijalle tarjotaan työtila. Myös etätyö ja työajan joustot ovat sovittavissa.

HAE TEHTÄVÄÄ

LISÄTIETOJA

Anni Wargh
wargh@iprinfo.com
040 3521 487