Oikeustapaustietokanta

Oikeustapaustietokannassa on tiivistelmiä suomalaisten tuomioistuinten aineettomia oikeuksia koskevista ratkaisuista 2000-luvulta lähtien, osin myös vanhemmista, sekä kaikki IPR University Centerissä olevat skannatut tapaukset vuosilta 1979-1998. Tietokannassa on jonkin verran myös tekijänoikeusneuvoston lausuntojen ja työsuhdekeksintölautakunnan ratkaisujen tiivistelmiä.

Tapauksista viedään tietokantaan keskeiset tunnistetiedot, sovellettava laki tai lainkohta, IPR University Centerin asiasanat (perustuvat mahdollisuuksien mukaan YSAan), mahdolliset tiedot lainvoimaisuudesta sekä ratkaisun tiivistelmä tai joissain tapauksissa koko teksti.

IPR University Centerin kirjastoon ei saada täysin kattavasti kaikkia immateriaalioikeudellisia oikeusratkaisuja, joten tietokanta ei ole aukoton silloinkaan, kun kaikki instituutissa oleva aineisto on viety sinne.

Hae oikeustapauksia

Tarkemmat hakuehdot