IPR – tulevaisuuden ala

Aineettomien oikeuksien järjestelmän toiminta perustuu monien eri ammattilaisten ja organisaatioiden työlle. Aineettoman omaisuuden suojaaminen edellyttää teollisoikeuksien osalta rekisteriviranomaisen (Suomessa PRH:n, Euroopassa EPO:n tai EUIPO:n) myötävaikutusta, ja jo ennen rekisteriviranomaisen päätöstä yksinoikeuden hakija saattaa tarvita asiantuntija-apua ennakkotutkimuksessa sekä hakemusprosessin eri vaiheissa. Erilaisissa käytännön tilanteissa liiketoimintapäätösten tueksi myös kaivataan IPR-ammattilaisen näkemystä, koska tilanteen perusteellinen arvioiminen saattaa vaatia syvällistä ymmärrystä niin lainsäädännöstä, tekniikasta kuin liiketaloudestakin.

Aineettomien oikeuksien ammattilaisia työskentelee niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Teollisoikeuksien kannalta erittäin keskeinen toimija on Patentti- ja rekisterihallitus, jolta yksinoikeutta haetaan. Hakemusprosessissa sekä kokonaisvaltaisen IPR-strategian suunnittelussa yritykset saattavat tarvita asiantuntevaa apua jo alkumetreillä, jolloin käännytään esimerkiksi asianajajan, asiamiehen tai yrityksen oman lakimiehen puoleen. He osaavat neuvoa myös silloin, kun yrityksen tarvitsee laatia erilaisia aineettomia oikeuksia koskevia sopimuksia tai kun aineettomista oikeuksista syntyy riitaa. Viime kädessä aineettomia oikeuksia koskevat konfliktit ratkaistaan tuomioistuimessa eli useiden IPR-asioiden kohdalla markkinaoikeudessa.