Päättyneet hankkeet

IPR in New Value Creation

IPR in New Value Creation oli Tekesin rahoittama tutkimusprojekti, jossa tutkittiin uuden sukupolven arvonmuodostusta sekä aineettoman pääoman arvoa. Projekti oli monitieteinen, Aalto-yliopiston, Turun yliopiston sekä Helsingin yliopiston yhteistyöhanke.  Tutkimukseen osallistuvat tutkijat olivat liiketaloustieteen, oikeustieteen sekä tulevaisuudentutkimuksen osaajia. Tutkimuksessa etsittiin keinoja etenkin aineettomien oikeuksien, kuten patenttien ja tekijänoikeuksien, arvon määrittämiseen. Projekti alkoi loppuvuonna 2014 ja päättyi vuoden 2016 lopussa.

IPR in New Value Creation –tutkimusprojekti onnistui varsin hyvin. Tutkimustyö tuotti paljon tuloksia, joita on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Tulokset koskivat mm. patenttien arvonmääritystä ja yhtenäispatenttijärjestelmää, oikeuksia dataan ja informaatioon, tekijänoikeusjärjestelmää ja lähioikeuksia, perusoikeus- ja EU-oikeusnäkökulmia aineettomiin oikeuksiin sekä uusien teknologioiden, kuten 3D-tulostuksen ja esineiden internetin (IoT) vaikutuksia aineettomiin oikeuksiin.

Projekti lisäsi kansainvälistä yhteistyötämme. Erityisesti vierailu Kaliforniaan ja yhteinen työpaja, jonka professori Merges isännöi Berkeleyssä, rakensi pohjaa tulevallekin yhteistyölle. Tulevaisuustyöpajat tuottivat aineistoa tutkimustyöllemme, mutta ne myös lisäsivät osallistuvien yritysten ja organisaatioiden ymmärrystä projektin aihepiiristä ja lisäsivät arvokkaalla tavalla yhteistyötä yliopistojen ja muiden osallistujien välille.

IPR in New Value Creation -projektin loppuraportti

Projektin tulokset on laajemmin kuvattu loppuraportissa sekä tieteellisissä artikkeleissa, joihin loppuraportissa viitataan.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kansallinen toimeenpano

Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protetction Regulation, GDPR) kansallista toimeenpanoa selvittäneessä hankkeessa IPR University Centerin, Helsingin yliopiston, Lapin yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkijat kävivät läpi noin 720 säädöstä ja arvioivat ovatko ne sopusoinnussa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Henkilötietolakia ei arvioitu.

Arvioinnin lopputuloksena voidaan todeta, että Suomen lainsäädäntö on valmiiksi varsin hyvin tietosuoja-asetuksen mukainen. Vaikein alue on arkaluonteisten tietojen käsittelyn perusteiden kansallinen liikkumavara yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa. On vaikea sanoa, minkä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan kohdan alle jokin kansallinen säännöksemme menee. Erityisen hankalasti tulkittava on ’yleinen etu’ Art. 9(2)(g). Joistain yksittäisistä säädöksistä löytyi tietosuoja-asetuksen näkökulmasta korjausta vaativia säännöksiä. Niistä on syytä nostaa esiin erityisesti vaalilain 24 § ja työsuojeluhenkilörekisterilain 2 § sekä biopankkilaki.

Raportissa, joka julkaistiin Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa 2017,  käytiin läpi kaikki arvioidut säädökset ja esitettiin niitä koskevat huomiot.

Tästä läpikäynnistä jäi pois 57 verotukseen ja budjettiin liittyvää säädöstä. IPR University Center arvioi ne erikseen valtiovarainministeriön toimeksiannosta.  Tämän arvioinnin tulokset olivat hyvin samansuuntaiset kuin edellisen suuremmankin läpikäynnin tulokset ja ne on esitetty tässä raportissa:

INNOCENT-tutkijakoulu 2007 – 2011

Innovation Incentives and the Regulatory Infrastructure (INNOCENT) oli immateriaalioikeuden kansainvälinen ja valtakunnallinen tutkijakoulu. Tutkijakoululle myönnettiin vuosille 2007-2011 viisi tutkijaopiskelijapaikkaa.

INNOCENT aloitti syksyllä 2007 yhteistyön saksalaisen, Bayreuthin yliopistossa toimivan ”Intellectual Property and the Public Domain” -tutkijakoulun kanssa.

Lue lisää yhteistyöprojektista:
Joint research training initiative

 

Lisää tietoa projekteista: info(at)iprinfo.com