Apurahat

scholarship application

Tälle sivulle on koottu tietoa IPR-alan apurahoista sekä muita hyödyllisiä linkkejä ja tahoja, jotka rahoittavat niin yksittäisiä hakijoita kuin isompiakin tutkimusryhmiä.

IPR APURAHAA

ALAI European Author’s Right Award

ALAI:n ja GESAC:n vuosittaisessa, opiskelijoille suunnatussa esseekilpailussa jaetaan rahapalkintoja parhaimmille tekijänoikeuksia käsitteleville kirjoituksille.

IPR University Center

IPR University Center Association ry:n stipendirahaston tarkoituksena on tukea immateriaalioikeutta koskevaa tutkimusta ja koulutusta.

Muotioikeuden yhdistys

Yhdistys myöntää vuosittain yhden tai useamman tutkielmastipendin ansiokkaasta muotioikeus-liitännäisestä tutkielmasta tai vastaavasta loppu- tai opinnäytetyöstä.

Suomalainen Lakimiesyhdistys

Yhdistys myöntää jäsenillensä apurahoja oikeustieteellisen perustutkinnon jälkeisiin jatko-opintoihin ja tieteelliseen toimintaan.

Suomen Anti-piratismiyhdistys ry (FACG)

Yhdistys voi myöntää vuosittain apurahoja yhdistyksen toiminta-alaan liittyvien opinnäytetöiden kirjoittajille.

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka rahoittaa tieteellistä tutkimusta, tutkijankoulutusta ja tutkimusympäristöjen kehittämistä.

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitosta erillinen Asianajajaliiton Säätiö myöntää apurahoja ja avustuksia asianajajille, asianajotoimistoissa työskenteleville muille juristeille ja oikeustieteen opiskelijoille esimerkiksi oikeustieteellisiin väitöskirjoihin, ulkomaisiin jatko-opintoihin tai asianajajan ammatin kannalta hyödyllisiin tutkimus- ja kirjoitusprojekteihin.

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka myöntää apurahoja taiteen, tieteen tai kulttuurin alalla toimiville ihmisille, työryhmille sekä yhteisöille.

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry (STY)

STY myöntää vuosittain yhden tai useamman tutkielmastipendin ansiokkaasta teollisoikeuksiin liittyvästä tutkielmasta tai vastaavasta lopputyöstä, minkä lisäksi yhdistys voi myöntää apurahoja muihin immateriaalioikeusliitännäisiin tarkoituksiin.

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa jakamalla muun muassa stipendejä ja avustuksia.

*****************************

APURAHATIETOKANTOJA

Aurora-tietokanta

Turun yliopiston ylläpitämässä Aurora-tietokannassa voi tutustua suomalaisiin tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksiin. Tietokanta sisältää ajankohtaista tietoa yli 400 rahoittajan myöntämistä apurahoista.

FYRK

Suomenruotsalaisen kulttuuri- ja neuvontapalveluiden organisaatio Luckanin ylläpitämä ruotsinkielinen apurahojen tietokanta.

ScholarshipPortal

Tietokannasta voi hakea tietoa yli tuhannesta apurahasta opiskeluun eri puolilla maailmaa.

Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) apurahatietokanta

SYL:n ylläpitämä tietokanta apurahoille ja stipendeille.

Säätiöt ja rahastot ry

Suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, johon kuuluu yli 200 jäsentä, mukaan lukien kaikki Suomen merkittävät apurahasäätiöt. Yhdistyksen sivustolla on listattu kattavasti yhdistyksen apurahoja myöntäviä jäseniä ja muita apurahatahoja.

*****************************

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Eurooppalainen nuorisotiedotusverkosto Eurodesk

Verkosto ylläpitää kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia listaavaa Eurodesk Opportunity Finder -hakukonetta ja toimittaa Euroopan nuorisoportaalia, jonka verkkosivusto sisältää tietoa opiskeluun haettavista apurahoista.

Erasmus+ -ohjelma

EU:n Erasmus+ -ohjelma tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille mahdollisuuksia kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla. Tietoa haettavissa olevista apurahoista löytyy Euroopan komission sivuilta.

ISIC

Kansainvälisen ISIC-opiskelijakortin verkkosivustoille on koostettu tietoa ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun myönnettävistä apurahoista ja stipendeistä.

Maailmalle.net

Opetushallituksen Maailmalle.net-sivustolta löytyy tietoa opiskelusta, työharjoittelusta, vapaaehtoistyöstä ja nuorisovaihdoista ulkomailla. Sivuston usein kysytyt kysymykset -osioon on listattu apurahamahdollisuuksia ulkomailla.

Opetushallitus

Opetushallituksen sivustoilta löytyy listaus uusimmista rahoitushauista, tietoa opetushallituksen kansainvälistymisrahoituksesta sekä tietoa jatko-opiskelu- ja tutkimusapurahoista Suomeen.

Pohjola-Norden

Pohjoismaista yhteistyötä edistävän kansalaisjärjestön sivuilta löytyy tietoa pohjoismaisista apurahoista.

Studentum.fi

Studentum.fi-koulutussivuston verkkosivuilla löytyy tietoa apurahatietokannoista, apurahoja jakavista säätiöistä, alueellisista apurahoista ja stipendeistä sekä apurahoista ulkomailla opiskeluun.