Kansainvälisiä järjestöjä ja instituutioita

Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO

WIPOn hallinnoimat kansainväliset sopimukset

Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS
Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteessä 1 C oleva teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus (TRIPs-sopimus). Suomeksi koko WTO-sopimus on Finlexissä SopS 5/1995. TRIPs-sopimus on LIITE 1C.

International Association for the Protection of Intellectual Property AIPPI
AIPPI-järjestön kotisivu, jolla on mm. AIPPI-kokousten kansallisia raportteja ja muita organisaation julkaisuja.

LES Scandinavia / Licensing Executives Society
LES on lisensointiammattilaisten maailmanlaajuinen yhdistys. LES Scandinavia on LES Internationalin alueellinen osasto.

UNESCO
YK:n kulttuurijärjestön UNESCOn kotisivuilla on runsaasti tekijänoikeuteen liittyviä linkkejä, esimerkiksi eri maiden tekijänoikeussäädöksiin ja tutkimustietoon.

EUR-Lex
Euroopan unionin lainsäädäntö löytyy Europa-palvelusta.

Euroopan unionin perussopimukset
Perustamissopimukset, konsolidoidut toisinnot, liittymissopimukset, muut sopimukset ja pöytäkirjat.

EUR-Lex – Lainsäädäntömenettelyt
Jokaisen EU:n lainsäädäntöprosessin kulkua ehdotuksesta valmiiksi laiksi voi seurata Eur-Lexin Lainsäädäntömenettelyt-osiosta. Aikajana visualisoi ehdotuksen vaiheet ja sisältää päätöksentekoprosessiin osallistuneiden EU:n toimielinten ja muiden elinten kaikki asiakirjat. Aikajanan kautta saa tarkempia tietoja kunkin toimielimen päätöksistä ja niiden tekotavoista; vastaavat pääosastot ja yksiköt, säädöksen oikeusperusta jne.