Lausunnot

IPR University Center antaa pyynnöstä lausuntoja viranomaisille tekijän- ja teollisoikeudellisista kysymyksistä. Lausunnot ovat pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja. IPR University Centerin johtaja sekä tutkimusjohtaja ovat myös mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisesti toimimalla erilaisissa komiteoissa, lautakunnissa sekä työryhmissä, mm.:

Johtaja Marcus Norrgård

  • Tekijänoikeusneuvosto (OKM), puheenjohtaja toimikaudella 15.10.2018-14.10.2021
  • Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettinen lautakunta, puheenjohtaja

Lausunnot vuosittain

2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2011
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002