Tietokanava

Ipad and coffee

Yksi IPR University Centerin ydintoiminnoista on kerätä, jalostaa ja jakaa tietoa aineettomia oikeuksia (IPR) koskevasta lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä, tutkimuksesta ja alan tapahtumista. Näitä tehtäviä hoidetaan koulutuksella, julkaisuilla, tutkimusta edistämällä sekä tiedottamalla aktiivisesti eri kanavissa.

Kotisivun tietopalvelut ovat kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä, esimerkiksi IPR-uutiset, oikeustapaustietokanta ja IPRinfo-lehden artikkelit. IPRinfo-lehden sivuiltamme löytyvät lähes päivittäin vaihtuvia alan uutisia Suomesta ja maailmalta.

IPR University Centerissä laaditaan erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia. IPR University Center osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun aineettomia oikeuksia koskevista kysymyksistä antamalla lausuntoja.

Tarjoamme kattavasti tietoa myös muusta alalla tapahtuvasta toiminnasta, kuten eri järjestöjen, toimistojen ja organisaatioiden järjestämistä koulutuksista ja tapahtumista sekä alalla avoimena olevista työ- ja harjoittelupaikoista. Julkaisemme tapahtumat omilla kotisivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme. Näin toimimalla luomme alalle ja sen toimijoille enemmän näkyvyyttä.

Muu alan koulutus

Alan työ- ja harjoittelupaikat

Aineettomien oikeuksien tutkimuksen tueksi tarjoamme tiedonhakuapua.

Parin viikon välein lähetettävään uutiskirjeeseen kootaan tiedot tulevasta koulutuksesta, uusimmat uutiset, IPRUC:n toimintaa koskevaa tietoa.

IPR University Centerin tietokanava

IPR University Centerin tietokanava palvelee kaikkia aineettomista oikeuksista kiinnostuneita henkilöitä. Tietokanavia on useita: IPRinfo-tiedote n. kaksi kertaa kuukaudessa, sosiaalisen median kanavat, ipruc.fi-sivusto, IPRinfo-lehti ja sieltä löytyvät artikkelit ja uutiset sekä IPR University Centerin järjestämät erilaiset verkottumistapahtumat, kuten IPR Lounas ja IPR Lenkki.

Jäsenyliopistot ja kannatusyhdistyksen jäsenet voivat ilmoittaa kanavissamme omista tapahtumistaan, seminaareistaan sekä avoimista työ- ja harjoittelupaikoistaan.

IPR University Centerin oikeustapauskokoelma

IPR University Centerin aineistokokoelmaan sisältyy jatkuvasti täydentyvä kokoelma kotimaisten tuomioistuinten ja viranomaisten aineettomia oikeuksia koskevia ratkaisuja. Suurin osa ratkaisuista saadaan sähköisessä muodossa. Jos jotain tapausta ei löydy kokoelmasta, se hankitaan.

Oikeustapaustietokannan tiivistelmien päänumerointi saattaa poiketa teknisistä syistä tuomioistuinten tunnisteista, joten viitatessasi tarkista aina oikea viittaustapa tuomioistuimen omasta oikeuskäytännöstä ja viittausohjeista.

Oikeustapauksista laaditaan tiivistelmiä oikeustapaustietokantaan.

Kopioita kokonaisista ratkaisuista voi tilata ottamalla yhteyttä tietopalveluun: info(at)iprinfo.com.

Yksittäisiä oikeustapauksia tilattaessa paperikopioista veloitetaan 50 senttiä/sivu, pdf:stä 4,00 euroa/kpl.
Kannatusyhdistyksen jäsenille tapausten vuosiseuranta ja yksittäisten tapausten toimittaminen on maksutonta.

Toimeksiannot ja tiedonhakuja koskevat kysymykset: info(a)iprinfo.com