Tietopalvelut

Yksi IPR University Centerin ydintoiminnoista on kerätä, jalostaa ja jakaa tietoa aineettomia oikeuksia (IPR) koskevasta lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä, tutkimuksesta ja tapahtumista. Näitä tehtäviä hoidetaan koulutuksella, julkaisuilla, tutkimusta edistämällä sekä tarjoamalla informaatiopalveluita.

Kotisivun tietopalvelut ovat kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä, esimerkiksi IPR-uutiset, Suomen immateriaalioikeudellisten tuomioistuinratkaisujen tietokanta ja IPRinfo-lehden artikkelit.

IPR University Centerissä laaditaan selvityksiä, tutkimusraportteja, opinnäytteitä ja oppaita. IPR University Center osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun aineettomia oikeuksia koskevista kysymyksistä myös antamalla lausuntoja.

Aineettomien oikeuksien tutkimuksen tueksi IPRUC tarjoaa myös tiedonhakuapua ja -neuvontaa sekä ylläpitää käsikirjastoa.

Parin viikon välein lähetettävään uutiskirjeeseen kootaan tiedot tulevasta koulutuksesta, uusimmat uutiset ja IPRUC:n toimintaa koskevaa tietoa.

IPR University Centerin tietopalvelu

IPR University Centerin tietopalvelu tarjoaa aineettomien oikeuksien tiedonhakuja koskevaa neuvontaa maksutta. Tiedonhakuja tietokannoista ja muusta käytettävissä olevasta aineistosta tehdään ensisijaisesti IPRUC:n omille tutkijoille, jäsenyliopistojen henkilökunnalle ja kannatusyhdistyksen jäsenille.

Jäsenyliopistot ja IPR University Center Associationin kannatusyhdistyksen jäsenorganisaatiot saavat alennusta kaikesta tietopalvelusta erikseen sovituilla tavoilla – perustietopalvelu sisältyy vuosimaksuihin. Mahdollisuuksien mukaan palvellaan myös ulkopuolisia toimeksiantajia.

IPR University Centerin oikeustapauskokoelma

IPR University Centerin aineistokokoelmaan sisältyy jatkuvasti täydentyvä kokoelma kotimaisten tuomioistuinten ja viranomaisten aineettomia oikeuksia koskevia ratkaisuja. Suurin osa ratkaisuista saadaan sähköisessä muodossa. Jos jotain tapausta ei löydy kokoelmasta, se hankitaan.

Oikeustapaustietokannan tiivistelmien päänumerointi saattaa poiketa teknisistä syistä tuomioistuinten tunnisteista, joten viitatessasi tarkista aina oikea viittaustapa tuomioistuimen omasta oikeuskäytännöstä ja viittausohjeista.

Oikeustapauksista laaditaan tiivistelmiä oikeustapaustietokantaan.

Kopioita kokonaisista ratkaisuista voi tilata ottamalla yhteyttä tietopalveluun: info(at)iprinfo.com.

Yksittäisiä oikeustapauksia tilattaessa paperikopioista veloitetaan 50 senttiä/sivu, pdf:stä 4,00 euroa/kpl.
Kannatusyhdistyksen jäsenille tapausten vuosiseuranta ja yksittäisten tapausten toimittaminen on maksutonta.

Toimeksiannot ja tiedonhakuja koskevat kysymykset: info(a)iprinfo.com