Tutkimushankkeet

IPR University Centerin tehtävänä on koulutuksen ja tutkimuksen avulla edistää immateriaalioikeuksien ja niiden hallinnan osaamista. IPR University Center osallistuu myös tutkimusprojekteihin sekä tarjoaa tilaustutkimusta.

Lisää tietoa projekteista: info(at)iprinfo.com

 

Future Regulation of Industrial Internet (FRII)

FRII tutkii tulevaisuuden teollisen internetin oikeudellisia ja liiketoiminnallisia kysymyksiä. Projekti tuo selvyyttä teollisen internetin kehityksen keskiössä oleviin oikeudellisiin kysymyksiin, jotta niihin voidaan löytää toimivia vastauksia ja edistää liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Keskeisimmät oikeudenalat ovat aineettomat oikeudet (IPR), tietosuoja ja kilpailuoikeus. Tuloksemme hyödyttävät monia osapuolia yrityksistä asiamiehiin, viranomaisiin, lainsäätäjiin ja tiedeyhteisöön. Nämä osapuolet osallistuvat projektin järjestämiin tulevaisuustyöpajoihin ja muihin tilaisuuksiin. Tulevaisuustyöpajoissa osallistujat keskustelevat ja jakavat näkemyksiään teollisen internetin tulevaisuudesta innostavassa pelillisessä ympäristössä. Niinpä projekti ei tuota ainoastaan korkeatasoisia tieteellisiä tuloksia, vaan edistää myös yritysten ja muiden toimijoiden verkostoitumista ja oppimista toisiltaan.

Tekes rahoittaa FRII-projektin yhdessä yliopistojen ja yrityskumppaneiden kanssa.

FRII alkoi lokakuussa 2016 ja jatkuu kaksi vuotta syyskuuhun 2018.

Tutkimusosapuolet ovat IPR University Center / Hanken, Lapin yliopisto ja Aalto-yliopisto.

Yrityskumppanit ovat Wärtsilä Oyj, Cargotec Oyj, Kone Oyj, Lexia Asianajotoimisto Oy, Roschier Asianajotoimisto Oy, Asianajotoimisto Bird&Bird Oy ja Seppo Laine Oy.