IPR toimialana

Aineettomien oikeuksien ammattilaisia työskentelee niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Teollisoikeuksien kannalta keskeinen toimija on Patentti- ja rekisterihallitus, jolta yksinoikeutta haetaan. Hakemusprosessissa sekä kokonaisvaltaisen IPR-strategian suunnittelussa yritykset saattavat tarvita asiantuntevaa apua jo alkumetreillä, jolloin käännytään esimerkiksi asianajajan, asiamiehen tai yrityksen oman lakimiehen puoleen. Viime kädessä aineettomia oikeuksia koskevat konfliktit ratkaistaan tuomioistuimessa eli useiden IPR-asioiden kohdalla markkinaoikeudessa.