Historia

IPR University Center on Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin, Helsingin kauppakorkeakoulun (nykyään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu) ja Teknillisen korkeakoulun (nykyään osa Aalto-yliopistoa) perustama laitos. IPR University Center aloitti toimintansa 1.1.2000 IPR University Center Association ry:n perustamana. Erilliseksi laitokseksi IPR University Center muuttui 1.3.2002. Yhdistys toimii edelleen instituutin kannatusyhdistyksenä.

IPR University Centerin päätarkoitus on levittää tietoa aineettomista oikeuksista. IPR University Center tuottaa immateriaalioikeudellista tutkimusta ja koulutusta, tarjoaa tietopalvelua, toimittaa IPRinfo-verkkolehteä ja välittää tietoa. IPR University Centerin perustettiin, koska Suomessa aineettomien oikeuksien opetus, tutkimus ja hyödyntäminen yritystoiminnassa oli ollut vähäistä ja hajanaista.

Aineettomiin oikeuksiin liittyvä monitieteisyys edellyttää eri tieteenalojen yhteistoimintaa. Olemme linkkinä yliopistojen ja yritysmaailman välillä, ja luomme mahdollisuuksia tiiviille yhteistyölle.