Tutkimus ja julkaisut

IPR University Centerin tehtävänä on koulutuksen ja tutkimuksen avulla edistää immateriaalioikeuksien ja niiden hallinnan osaamista. IPR University Center osallistuu myös tutkimusprojekteihin sekä tarjoaa tilaustutkimusta.

IPR University Center edistää ja koordinoi immateriaalioikeuden tutkimusta ja jatkokoulutusta sekä tarjoaa erilaisia palveluita tutkijoille. IPR University Center tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden kansainväliseen, rajat ylittävään yhteistyöhön tutkijavaihdon, konferenssien, tutkijatapaamisten ja muun yhteistyön avulla.

Tutkijalista

Liity mukaan tutkijalistalle ja saat viimeisimmät tiedot alan konferensseista, tapahtumista, tapaamisista, tutkimuksesta yms. suoraan sähköpostiisi! Jätä yhteystietosi TÄÄLLÄ.

Tilaustutkimus

IPR University Center tekee eri tahojen toimeksiannosta immateriaalioikeuteen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Tutkimukset ja selvitykset julkaistaan, ellei toimeksiantajan kanssa muuta sovita.

Aiemmin tehdyt tutkimukset ja selvitykset

Palvelut tutkijoille

Kurssit ja tapaamiset
IPR University Center järjestää jatko-opiskelijoille ja tutkijoille erilaisia koulutuksia, kursseja ja tapaamisia. Koulutuksissa ja tilaisuuksissa pyritään erityisesti hyödyntämään Suomessa vierailevia ulkomaisia asiantuntijoita. Tietoa tulevista tutkijatapahtumista ja koulutuksista löydät tulevista koulutuksista.

Tietopalvelut
Instituutti tarjoaa apua tiedonhaussa. Lue lisää tietopalveluista.

Stipendirahasto
Kannatusyhdistyksellä on stipendirahasto, jonka tarkoituksena on tukea immateriaalioikeutta koskevaa tutkimusta ja koulutusta. Apurahat on tarkoitettu tutkimukseen ja koulutukseen liittyvien kustannusten kattamiseen (mm. seminaari- ja kurssimaksut, matka- ja majoituskustannukset).

Lue lisää stipendirahastosta.

Yliopistojaosto

Yliopistojaoston tarkoituksena on tehostaa tutkimuksen ja jatkokoulutuksen koordinointia instituutissa. Yliopistojaosto suunnittelee tutkimushankkeita, tutkijakoulutusta ja kansainvälistä yhteistyötä sekä kehittää tiedonvälitystä. Jaosto on toiminut vuodesta 2005 alkaen, ja siihen kuuluu edustajia kaikista jäsenyliopistoista.

Puheenjohtaja
Professori Nari Lee, Hanken

Jäsenet
Professori Petri Kuoppamäki, Aalto-yliopisto (Aalto BIZ)
Professori Rainer Oesch, Helsingin yliopisto
Professori Taina Pihlajarinne, Helsingin yliopisto
Tutkija Juha Vesala, Helsingin yliopisto
Professori Katja Lindroos, Itä-Suomen yliopisto
Professori Rosa Maria Ballardini, Lapin yliopisto
Professori Tuomas Mylly, Turun yliopisto

Yliopistojaoston kokouksiin kutsutaan myös muita IPR-alan tutkimukseen ja opetukseen osallistuvia henkilöitä.

Kysy lisää tilaustutkimuksesta, tutkijoiden palveluista sekä töiden julkaisusta osoitteesta info(at)iprinfo.com.