Yritykset

IPR-osaamista tarvitseva yritys voi hankkia tarvitsemansa osaamisen käytännössä kahdella tavalla. Yritys voi edellä kuvattuun tapaan päättää ulkoistaa IPR-asiat niihin erikoistuneelle asianajo- tai patenttitoimistolle, mutta mahdollista on myös palkata yritykseen IPR-asioihin perehtyneitä työntekijöitä. Palveluiden ostaminen oman talon ulkopuolelta voi mahdollistaa erilaisten asiantuntijoiden osaamisen hyödyntämisen, sillä yksi inhouse-juristi ei tietenkään voi tuntea jokaista oikeudenalaa läpikotaisin. Lisäksi kaikilla yrityksillä ei ole jatkuvaa tarvetta aineettomia oikeuksia koskevalle avulle.

Jos yrityksen ydinliiketoimintaa kuitenkin on esimerkiksi uusien teknologioiden kehittäminen tai yritys saa merkittäviä tuloja lisensioimisesta, ovat aineettomat oikeudet sen toiminnassa varmasti hyvin keskeisessä roolissa. Suurella yrityksellä saattaa olla myös lukuisia tärkeitä tuotteita, joiden brändien kehittäminen vaatii paljon työtä sekä markkinoinnin että IPR-näkökulman parissa. Jos tuotteiden suojaaminen, aineettomista oikeuksista sopiminen ja oikeuksien valvonta ovat yritykselle lähes jokapäiväistä toimintaa, voi yrityksellä olla kokoaikaista ja jatkuvaa käyttöä esimerkiksi aineettomat oikeudet tuntevalle juristille. Saman katon alla työskentelevä IPR-ammattilainen tuntee juuri kyseisen yrityksen asiat ja pystyy tekemään saumattomasti yhteistyötä yrityksen muun henkilöstön kanssa.