IPR University Center på svenska

students studying

IPR University Center

IPR University Center är ett gemensamt institut för sex finska universitet. Hanken Svenska handelshögskolan står som huvudvärd. Dess aktiviteter sponsras också av IPR University Center Association.

Medlemsuniversitet:

  • Hanken Svenska Handelshögskolan
  • Helsingfors Universitet
  • Turun yliopisto
  • Aalto Universitet
  • Itä-Suomen Yliopisto
  • Lapin yliopisto

IPR University Center delar informationen om intellektuellt kapital och immateriella rättigheter, koordinerar forskning inom området och organiserar IPR-relaterad utbildning. IPR University Center strävar efter att skapa ett tätt samarbete mellan forskare och institutioner som representerar olika disciplin samt uppmuntra kopplingen mellan universitet och näringslivet.

IPR University Center producerar IPR-relaterad forskning och utbildning, tillhandahåller informationstjänster och publicerar IPRinfo online-tidningen.

Projekter på svenska:

Operight.fi

Upphovsrätten i en lärares arbete

Operight-webbsidan erbjuder svar på frågor om upphovsrättsliga ärenden som lärare möter i sitt arbete.

****

Immaterialrättens grunden – Hanken 2020 -2021 -online utbildning
Svenskspråkig grundkurs i immaterialrätt för universitets- och högskolestuderande.