Toiminta

vihko ja kynä

IPR University Center tuottaa aineettomien oikeuksien tutkimusta ja koulutusta, tarjoaa tietopalvelua, toimittaa IPRinfo-verkkolehteä ja välittää tietoa.

Aineettomat oikeudet eli immateriaalioikeus on oikeudenala, joka edellyttää monipuolista tietoa ja osaamista. Monia aineettomiin oikeuksiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ei voida arvioida ilman teknistä ja taloudellista tietämystä, joten alalla tarvitaan monitieteellistä tutkimusta ja eri tieteenalojen välistä yhteistyötä. IPR University Centerin toimii linkkinä yliopistojen ja yritysmaailman välillä.

Koulutus
IPR University Center kehittää aineettomien oikeuksien osaamista tarjoamalla laajasti koulutuspalveluita. IPR University Center järjestää yliopistoille perus- ja syventävää opetusta, sekä täydennyskoulutusta IPR-asiantuntijoille, korkeakouluille, yrityksille, yhteisöille ja eri ammattiryhmille.

Tutkimus
IPR University Center edistää aineettomien oikeuksien tutkimusta ja jatkokoulutusta. Kansainväliset, monitieteiset, useiden yliopistojen, yritysten ja julkisorganisaatioiden yhteiset tutkimushankkeet tuottavat uutta tietoa aineettomista oikeuksista.

Tietopalvelut
IPR University Center jakaa tietoa julkaisemalla IPRinfo-verkkolehteä, ylläpitämällä oikeustapaustietokantaa, tarjoamalla tietopalvelua sekä julkaisemalla painettua julkaisusarjaa. Tietopalvelun tehtävänä on kerätä ja jakaa tietoa aineettomia oikeuksia koskevasta lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä, tutkimuksesta ja tapahtumista.