Tuomioistuimia ja lautakuntia

Tuomioistuimia

Korkein oikeus – uusimmat ennakkopäätökset.
Korkein hallinto-oikeus – uusimpia ennakkopäätöksiä.
Finlex-tietopankki – KKO:n kaikki ennakkopäätökset ja vanhempia KHO:n päätöksiä.
Markkinaoikeus – teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat.
Curia – EU:n tuomioistuimet, mm. uusimmat tuomiot ja ratkaisuehdotukset, lehdistötiedotteet, istuntokalenteri.
EU:n oikeuskäytäntö
WIPO UDRP – WIPOn riidanratkaisumenettelyn ratkaisuja.
U.S. Courts – Yhdysvaltain korkein oikeus ja muut tuomioistuimet.
Euroopan patenttiviraston (EPO) valituslautakunnan ja laajennetun valituslautakunnan ratkaisuja.
Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ratkaisuja: hylätyt yhteisön tavaramerkki- ja mallihakemukset, väiteosaston päätökset, valituslautakunnan päätökset.

Lautakuntia ja välitystuomioistuimia

Tekijänoikeusneuvosto
Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Lausuntoa voi pyytää lausuntoa kuka tahansa. Suurin osa lausunnoista on julkisia, ja ne julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla.

Työsuhdekeksintölautakunta
Työsuhdekeksintölautakunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa itsenäisenä toimielimenä. Lautakunta antaa lausuntoja työsuhdekeksintölain (656/1967) soveltamista koskevissa asioissa. Lausuntojen julkisia versioita on lautakunnan verkkosivulla. Lautakunnan ennen vuotta 1990 antamia lausuntoja voi tiedustella lautakunnan tekniseltä sihteeriltä. Vuosina 1990 – 1998 annetuista lausunnoista on verkossa vain lyhyt kuvaus siitä mitä asia koski. Vuosien 1999-2001 lausunnoista on julkaistu tiivistelmät. Sitä uudemmista lausunnoista julkaistaan julkinen versio kokonaisuudessaan.

Mainonnan eettinen neuvosto
Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja siitä, onko mainonta eettisesti hyväksyttävää. Neuvosto ei ota kantaa mainonnan lainmukaisuuteen, eivätkä lausunnot ole sitovia. Lausunnot ovat kuluttajille maksuttomia. Yritykset voivat pyytää maksullista ennakkolausuntoa mainoksistaan.

Liiketapalautakunta
Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva liiketapalautakunta antaa lausuntoja elinkeinonharjoittajien välisistä markkinoinnin riitakysymyksistä, erityisesti siitä, onko jotakin toimenpidettä tai menettelyä pidettävä hyvän liiketavan vastaisena. Lausunnot ovat pääosin salaisia. Liiketapalautakunnan ratkaisut eivät ole sitovia. Lausunnot ovat maksullisia.