Kouluttautuminen IPR-osaajaksi

Aineettomien oikeuksien parissa työskentelee monenlaisista koulutustaustoista tulevia ihmisiä, joten kyse ei missään nimessä ole pelkästään juristeille sopivasta alavalinnasta. Oikeustieteellisen koulutuksen lisäksi hyvän pohjan IPR-asioiden parissa työskentelemiseen antavat esimerkiksi kaupallisen alan (esim. tradenomi, KTM) tai tekniikan alan (esim. insinööri, DI) koulutus. Siinä missä oikeustieteellisen koulutuksen saanut ymmärtää ehkä paremmin aineettomia oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä, osaa kaupallisen alan ammattilainen katsoa oikeudellisia suojakeinoja liiketoiminnan näkökulmasta. Vahva tekniikan asiantuntemus puolestaan on välttämätöntä erityisesti patenttiasioissa.

Korkeakoulujen tarjoaman opetuksen ohella monet muutkin toimijat (kuten PRH, asianajo- ja patenttitoimistot, ammattijärjestöt) järjestävät erilaisia seminaareja, koulutuksia, kursseja ja tapahtumia, joiden avulla IPR-asioihin pääsee tutustumaan. Koulutusta on tarjolla niin vasta-alkajille kuin jo pitkään aineettomien oikeuksien parissa työskennelleillekin.