Stipendirahasto

IPR University Center Association ry päätti 31.3.2006 pitämässään kokouksessa perustaa erillisen stipendirahaston, jonka tarkoituksena on tukea immateriaalioikeutta koskevaa tutkimusta ja koulutusta.

Jaettavat apurahat on tarkoitettu IMMATERIAALIOIKEUDEN tutkimukseen ja koulutukseen liittyvien kustannusten kattamiseen. Apurahoilla tuetaan esimerkiksi tutkimustoimintaa ja opintomatkoja, jolloin tapahtuu kansainvälistymistä, verkottumista ja tiedon leviämistä.

Pääsääntöisesti stipendit myönnetään konkreettisiin tarkoituksiin, kuten esim. seminaari- ja kurssimaksuihin sekä matka- ja majoituskustannuksiin. Stipendit maksetaan alkuperäisiä tositteita vastaan ja toteutuneiden kulujen mukaan. Myönnettävä stipendi voi olla enintään 750 € matkustettaessa Euroopassa ja enintään 1500 € matkustettaessa Euroopan ulkopuolella.

Apurahaa voi hakea takautuvasti, mutta sen on tapahduttava heti seuraavassa mahdollisessa stipendihaussa. Stipendi on käytettävä ennen seuraavien stipendien hakuajan loppumista.

Stipendiä ei makseta, jos hakija ei pysty todistamaan maksaneensa toimitettujen tositteiden kuluja itse. Stipendiä voit hakea kerran vuodessa. Hallituksen päätöksellä vuoden 2019 alusta: Perättäisissä hauissa stipendiä ei myönnetä.

Stipendejä ei myönnetä yleisten elinkustannusten tai perusopetukseen liittyvien kulujen (lukukausimaksut tms) kattamiseen. Stipendeillä ei myöskään ole tarkoitus tukea väitöskirjojen painatukseen tai tuottamiseen liittyviä kuluja.

Stipendirahaston ohjesääntö

 

Apurahan hakeminen

Apurahaa on haettava kirjallisesti IPR University Center Association ry:ltä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen myöntämisestä kaksi kertaa vuodessa:

Apurahaa tulee hakea keväällä: 31 maaliskuuta mennessä
Syksyllä: 31 lokakuuta mennessä

HAE APURAHAA TÄYTTÄMÄLLÄ LOMAKE

Huomaathan, että lomakkeeseen tulee lisätä mahdolliset liitteet (konferenssiohjelmat, tutkimussuunnitelmat tms.)

Myönnetyt stipendit

 

Lahjoitukset vähennyskelpoisia

Tuloverolain 57 §:n 2 kohdan mukaan yhteisö saa vähentää tulostaan vähintään 850 euron ja enintään 25 000 euron suuruisen rahalahjoituksen joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen sellaiselle verohallituksen nimeämälle suomalaiselle yhdistykselle, jonka varsinaisena tarkoituksena on tieteen tai taiteen tukeminen.

Verohallitus on 18.9.2006 tekemällään päätöksellä nimennyt IPR University Center Association ry:n tuloverotuksessa vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi.