IPR University Center julkaisee immateriaalioikeutta käsitteleviä selvityksiä ja tutkimuksia verkkojulkaisusarjassaan IPR University Center Publications. IPR Series B (ISSN 1458-9494). Useimmat julkaisut on arvioitu referee-menetelmällä.

Julkaisut, niiden kannet ja kuvailulehdet ovat sivustolla pdf-muotoisina, mutta tiivistelmä ja asiasanat ovat html-muodossa, joten sivuston HAKU-toiminto kattaa ne.

Julkaisija:
IPR University Center
Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki

Sarjan julkaisut

The Software and Business-Method Patent Ecosystem
Academic, Political, Legal and Business Developments in the U.S. and Europe
B:1 / Aura Soininen

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä
Suomen IPR-strategian perusselvitys B:2 / IPR University Center

Gambling for the Upper Hand
Settlement Negotiations in the Lab B:3 / Miettinen, Ropponen & Sääskilahti

Proprietary Software vs FOSS
Challenges with Hybrid Protection Models B:4/ Rosa Maria Ballardini

Tekijänoikeus ja tutkimus – selvitys tutkijoiden näkemyksistä
B:5/ Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, IPR University Center, Taideyliopisto ja Kopiosto ry