Verkkojulkaisut

IPR University Centerillä on kaksi verkkojulkaisusarjaa:
IPR University Center Publications. IPR Series A (ISSN 1458-9486)
IPR University Center Publications. IPR Series B (ISSN 1458-9494)

IPR Series A -sarjassa ilmestyy opinnäytteitä: väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja erityisen kiinnostavia pro gradu -tutkielmia.

Sarjassa IPR Series B julkaistaan puolestaan immateriaalioikeutta koskevia selvityksiä, raportteja, katsauksia ja laajoja artikkeleita.

Tieteellisen tason takaamiseksi myös useimmat tekstit, jotka eivät ole opinnäytteitä, annetaan ennen julkaisua arvioitavaksi kahdelle akateemisesti ansioituneelle asiantuntijalle. Tietämättä tekijän henkilöllisyyttä nämä antavat kommenttinsa, joiden perusteella tekijä korjaa tekstiään. Julkaisun tiedoissa on aina maininta tästä ns. referee-menettelystä.