Teokset, tekijät ja oikeudenhaltijat

Teokset, tekijät ja oikeudenhaltijat – Parhaiden käytäntöjen muodostaminen tiedon merkitsemiselle teoksia julkaistaessa

Selvityksen tavoitteena on tutkia ja selvittää parhaat käytännöt metatiedon merkitsemiselle digitaalisessa muodossa oleviin valokuviin ja kuvateoksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti kahta pääteemaa. Ensinnäkin on tarkoitus kartoittaa vallitsevat teos- ja tekijätietojen merkitsemiskäytännöt, tiedostoihin sisällytettävä metadata teoksista, tekijöistä ja niihin liittyvistä oikeuksista. Metatiedon osalta on tarkoitus selvittää, millaista tekijänoikeuksien kannalta relevanttia metadataa valokuviin liitetään tai tulisi liittää sekä millaisia ongelmia metatiedon käyttöön liittyy. Toisena pääteemana on selvittää, olisiko tulevaisuudessa mahdollista ja kannattavaa luoda vapaaehtoisuuteen perustuva tekijänoikeusrekisteri valokuville. Tekijätietoja sisältävän metatiedon käytöllä avulla voidaan helpottaa teosten lisensointia ja lisätä tekijöiden liikevaihtoa sekä edistää moraalisten oikeuksien toteutumista.

Selvityksen toteuttaa IPR University Center ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:

Ninni Hamberg
Tutkija
ninni.hamberg@hanken.fi
040 3521 309