MAO:52/​21

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/477
Ratkaisun päivämäärä9.2.2021
Tuomion numero52
Laki, lainkohtaHyödyllisyysmallilaki 2 §, 6 §, 19 §, 21 §
Riidanalaisen patentin numeroFI 10601
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Paradise Honey Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Mesimestari Oy

Paradise Honey Oy (”valittaja”) oli tehnyt 24.1.2014 hyödyllisyysmallihakemuksen ”Mehiläisvahan erotusruuvin suodattimen konstruktio” PRH:lle. Valittajalle oli hakemuksen perusteella rekisteröity 28.8.2014 hyödyllisyysmalli numero FI 10601. PRH oli Mesimestari Oy:n (”vastaaja”) vaatimuksen 13.12.2017 perusteella katsonut, ettei suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ole uusi viitejulkaisuun US 3982483 nähden, ja julistanut 5.10.2018 hyödyllisyysmallin mitättömäksi.

Valittaja vaati, että MAO kumoaa PRH:n päätöksen ja palauttaa asian PRH:lle hyödyllisyysmallirekisteröinnin numero FI 10601 saattamiseksi voimaan MAO:lle 22.10.2019 esitetyn muutetun suojavaatimuksen 1 mukaisessa muodossa. Valittaja vaati lisäksi, että MAO velvoittaa vastaajan korvaamaan sen oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut 37.209,28 eurolla viivästyskorkoineen. Vastaaja vaati, että MAO hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 28.712 eurolla viivästyskorkoineen.

Asiassa oli MAO:ssa ensin kysymys siitä, onko valittajan MAO:ssa esittämä muutettu itsenäinen suojavaatimus 1 hyväksyttävissä vastaajan esitettyä, ettei se ole täsmällinen eikä tämän vuoksi hyväksyttävissä. Toiseksi asiassa oli kysymys siitä, onko valittaja julkaissut esittämiensä muutettujen suojavaatimusten mukaisen keksinnön ennen hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivää.

Täsmällisyyden osalta MAO päätyi katsomaan, että itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 on ilmaistu hyödyllisyyslain 6 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla täsmällisesti, mitä hyödyllisyysmallilla halutaan suojata.

Uutuuden osalta vastaaja oli esittänyt, että kyseessä olevan suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole uusi siihen nähden, mikä on tullut julkiseksi ensinnäkin valittajan kaupallisesta esitteestä (viitejulkaisu J4) vuonna 2013, toiseksi Apimondia-messuilla Kiovassa 29.9.–4.10.2013 esillä olleesta mehiläisvahan erotusruuvista sekä kolmanneksi vuonna 2013 myydystä mehiläisvahan erotusruuvista.

MAO katsoi, että suojavaatimuksen 1 mukainen ratkaisu on uusi viitejulkaisuun J4 nähden. Kyseinen esite oli sisältänyt valokuvia mehiläisvahan erotusruuveista, joista oli esitetty lyhyesti sisältö ja tuote-eritelmä. Messujen osalta MAO totesi, että vaikka messut olivat olleet avoinna yleisölle, vaikka yleisö oli voinut tutustua esillä olleeseen mehiläisvahan erotusruuviin ilman salassapitovelvollisuutta, ja vaikka erotusruuvi oli ollut yleisön vapaasti katsottavissa ja sen ulkopuolinen rakenne yleisön selvästi nähtävillä, ei messuvieraan ollut mahdollista saada erotusruuvista sellaista kokonaiskuvaa, jonka perusteella tämän olisi ollut mahdollista saada tieto kyseessä olevasta keksinnöstä.

Ruotsalaiselle asiakkaalle vuonna 2013 ilman salassapitovelvollisuutta myydyn mehiläisvahan erotusruuvin osalta asiassa oli ensin arvioitava, onko katselmuksen kohteena olevasta laitteesta tehtävissä johtopäätöksiä siitä, onko hyödyllisyysmallin mukainen keksintö tullut julkiseksi vuonna 2013, ja jos on, vastaako katselmuksen kohteena ollut laite hyödyllisyysmallin itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 esitettyä keksintöä.

MAO katsoi, että katselmusesine on vuonna 2013 valittajan myymä hunajan erotusruuvi ja sen rakenne on tullut julkiseksi ennen hyödyllisyysmallin tekemispäivää. Koska katselmusesineen katsottiin olevan vuonna 2013 myyty laite, tuli asiassa vielä arvioida, voitiinko hyödyllisyysmallin mukaisen keksinnön katsoa tulleen julkiseksi katselmusesineen myymisellä. MAO totesi katselmusesineen täyttävän hyödyllisyysmallin itsenäisen suojavaatimuksen 1 kaikki piirteet. Suojavaatimuksessa 1 esitetty keksintö oli siten tullut julkiseksi, kun katselmusesine oli vuonna 2013 myyty ruotsalaiselle asiakkaalle ilman salassapitovelvollisuutta.  MAO:n tarkasteltavana olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei siten ollut suojattavissa hyödyllisyysmallilla.

MAO hylkäsi valituksen ja velvoitti valittajan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut 15.000 eurolla viivästyskorkoineen.

(JT)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 5.10.2018

Asiasanathyödyllisyysmallit, julkiseksi tulo, uutuus, vaatimusten täsmällisyys
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä