IPR-innovaatio 2019 – äänestys

Ehdokkaat:

1. Suomen IPR-assistenttiyhdistys
Suomen IPR-assistenttiyhdistyksen rekisteröinti (ry) ja yhdistyksen toimintasuunntielma vuosille 2019-2020. https://iprassistenttiyhdistys.yhdistysavain.fi/ Suomessa tarvitaan osaavia IPR-asiantuntijoita ja osaamisen tason ylläpitäminen ei ole helppoa. Yhdistyken toiminnan organisointi auttaa jakamaan tätä tietoa ja antaa jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa Suomen IPR-osaamisen tasoon uudella tavalla. Lisäksi yhdistystoiminta voi kohottaa assistenttien ammattiylpeyttä ja ammatillista itsetuntoa, joka tekee työnteosta merkityksellisempää ja antoisampaa.

2. Tekijänoikeus direktiivin kansallisen implementoinnin kehittämiseksi kaikille avoimet työpajat – Opetus- ja kulttuuriministeriö
Työpajoissa ollut fasilitointiin perustuva työskentelytapa ei ole perinteinen tai laajasti käytössä oleva menetelmä lainvalmisteluvaiheessa. Nyt käyttöön otettu työskentelytapa poikkesi aiemmasta siten, että kuka tahansa pääsi osallistumaan ja vaikuttamaan ja työpajoista tiedottiin julkisesti. Näin valmistelu on ollut  avointa ja aiempaa laajempi joukko on voinut vaikuttaa direktiivin implementointiin. Lue lisää TÄÄLTÄ

3. IPR.VC – 2019 avattu uusi rahasto, joka keskittyy median tuotanto- ja lisenssiliiketoimintaan. Vuonna 2019 avattu rahasto keskittyy televisio- ja elokuvasisältöihin sekä uusiin interaktiivisiin sisältöihin. Lue lisää TÄÄLTÄ


ÄÄNESTÄ SUOSIKKIASI VUODEN 2019 IPR-INNOVAATIOPALKINNON SAAJAKSI

Äänestys tapahtuu anonyymisti. Äänestysaikaa on perjantaihin 10.1.2020 asti! Vaikuta!