Julkisasiamies: 55/80 ja 57/80

Instanssin nimiEUT:n julkisasiamies
Ratkaisun päivämäärä11.11.1980
Tuomion numero55/80 ja 57/80
Laki, lainkohtaETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklat
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Musik-Vertrieb membran GmbH, Hampuri (asia 55/80) ja K-tel International, Frankfurt am Main (asia 57/80)
Osapuolet, vastaaja(t)GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte)

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjä Bundesgerichtshof (Saksa)

Tiivistelmä/TV

Ennakkoratkaisupyyntö koski kahta asiaa, joissa molemmissa oli osallisena saksalainen tekijänoikeuksien valvontajärjestö GEMA. Kantajina asioissa oli kaksi yritystä, jotka olivat tuoneet Saksan liittotasavaltaan suojattuja musiikkiteoksia sisältäviä äänitallenteita.

Asiassa 55/80 (Musik-Vertrieb membran) oli kysymys eri maista, muun ohessa muista yhteisön jäsenvaltioista, lähtöisin olevista äänilevyistä ja musiikkikaseteista. Asiassa 57/80 (K-tel International) oli kysymys 100 000 äänilevyn erän tuonnista Yhdistyneestä kuningaskunnasta Saksaan. Muista jäsenvaltioista lähtöisin olevat äänitallenteet oli valmistettu ja ne olivat myynnissä näissä jäsenvaltioissa kyseisten musiikkiteosten tekijänoikeuden haltijan suostumuksella. Oikeudenhaltijat olivat kuitenkin myöntäneet tarvittavat lisenssit vain valmistusmaan jakelua varten ja asianmukaiset korvaukset oli laskettu ainoastaan valmistusmaassa tapahtuvan jakelun perusteella.

GEMAn mukaan näiden äänitallenteiden tuonti Saksan alueelle loukkasi tekijänoikeuksia, ja se vaati tekijänoikeuden haltijoiden nimissä lisenssimaksujen maksamista äänitallenteiden tuonnista Saksan alueelle, siten että lisenssimaksuista vähennetään jo valmistusmaana olevassa jäsenvaltiossa maksetut lisenssimaksut.

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla esteenä tekijänoikeusjärjestön vaatimukselle sellaisen tekijänoikeuskorvauksen erotuksen maksamisesta, joka poikkeaa valmistusmaassa maksetusta tekijänoikeuskorvauksesta?

Julkisasiamies Warnerin ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdotti tuomioistuimelle, että perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa tulee tulkita siten, että kun äänite on julkaistu toisessa jäsenvaltiossa oikeudenhaltijan luvalla, ei siitä voida periaatteessa vaatia muita tekijänoikeusmaksuja siinä jäsenvaltiossa, jossa sitä markkinoidaan. Poikkeuksena tähän voisi olla tilanne, jossa julkaisumaan lainsäädäntö rajoittaa tekijänoikeuden haltijan oikeutta korvaukseen.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tekijänoikeuskorvaus on sidottu 6.25 prosenttiin, mutta tämä ei suoraan oikeuta GEMAn vaatimusta tekijänoikeuskorvauksen erotukseen. Pikemmin kyseeseen tulisi tulla julkisasiamiehen mielestä sen summan erotus, joka Yhdistyneessä kuningaskunnassa olisi voitu neuvotella 6.25 prosentin sijasta, jos tämä olisi ollut mahdollista kansallisen lainsäädännön sitä estämättä. Tämän erotuksen määrittäminen olisi ennakkoratkaisukysymyksen esittäneen tuomioistuimen tehtävä. Erotuksen määrittäminen olisi hankalaa, mutta julkisasiamies muistutti, että tuomioistuimet joutuvat pohtimaan hankalia asioita jatkuvasti.

EYT ei tarttunut julkisasiamiehen ehdotukseen mahdollisesta korvauksen tarkistamisesta.

 

Viitattu oikeuskäytäntö: 52/79 ja 62/79 Coditel; 24/67 Parke & Davis

Asiasanatkorvaukset, tekijänoikeus
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa Curia-tietokannasta.