HO 18.12.2020 nro 150754

Instanssin nimiHO
Instanssin kaupunkiKuopio (Itä-Suomen hovioikeus)
DiaarinumeroR 20/465
Ratkaisun päivämäärä18.12.2020
Tuomion numero150754
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslaki 2 §, 3 §, 12 §, 27 §, 28 §, 49 a §, 56 a § ja 60 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)A
Osapuolet, vastaaja(t)Syyttäjä / B

Asiassa oli kyse valituksesta tekijänoikeusrikosasiassa. A oli vaatinut, että syyte ja siihen perustuvat korvausvaatimukset hylätään tai toissijaisesti, että hänelle tuomittua rangaistusta ja hänen maksettavakseen tuomittuja vahingonkorvauksia alennetaan. KO oli A:n mukaan arvioinut esitetyn näytön väärin ja tehnyt siitä väärät oikeudelliset johtopäätökset, ja A:n syyllisyydestä jäi varteenotettava epäily.

Syyttäjä oli vastustanut A:n muutosvaatimuksia ja toistanut KO:n tuomiosta ilmenevän toissijaisen rangaistusvaatimuksen tekijänoikeusrikkomuksesta. B oli vastustanut A:n muutosvaatimuksia ja yhtynyt syyttäjän toissijaiseen rangaistusvaatimukseen tekijänoikeusrikkomuksesta. Syyttäjän ja B:n mukaan KO oli arvioinut esitettyä näyttöä oikein ja tehnyt siitä oikeat oikeudelliset johtopäätökset. A oli kiistänyt syyttäjän toissijaisen rangaistusvaatimuksen tekijänoikeusrikkomuksesta.

HO katsoi asiassa selvitetyn, että A oli kesällä 2012 aloittanut yrityksellään T:mi X harjoittamaan toimintaa, jossa tutkittiin koirien käyttäytymistä täytettyjä petoeläimiä kohtaan. B oli ensimmäisen kerran marraskuussa 2012 valokuvannut A:n yrityksen järjestämään petotestiin osallistuneita koiria. Tämän jälkeen B oli alkanut valokuvaamaan myös muissa A:n petotestitapahtumissa aina marraskuuhun 2015 saakka. B oli 27.7.2016 käskenyt A:ta poistamaan yrityksen sivuilla olevat B:n ottamat valokuvat ellei A suostu maksamaan valokuvien käytöstä korvausta. A ei ole B:n ilmoituksesta huolimatta poistanut valokuvia. B ei ole missään vaiheessa ollut työsuhteessa A:n yritykseen, eivätkä A ja B ole missään vaiheessa tehneet kirjallista sopimusta valokuvista tai muistakaan B:n työskentelyyn liittyvistä seikoista.

HO katsoi, että B:n ja A:n kertomukset asiassa ovat poikenneet lähinnä siltä osin, oliko B luovuttanut A:n yritykselle valokuvien rajoituksettoman käyttöoikeuden vai oliko käyttöoikeus luovutettu ajallisesti rajoitettuna siten, että käyttöoikeuden laajuus oli sovittu riippuvaiseksi B:n ja A:n yhteistyön kestosta.

B oli itse ladannut ottamansa valokuvat A:n yrityksen koti- ja Facebook-sivuille ja antanut yrityksen asiakkaille oikeuden käyttää kuvia rajoituksetta. HO katsoi, että siinä vaiheessa, kun B oli ladannut ottamiaan valokuvia yrityksen sivuille, hän oli luovuttanut lataamiensa kuvien käyttöoikeudet yritykselle. B ei ollut itsekään väittänyt, että hän olisi missään vaiheessa nimenomaisesti sopinut A:n kanssa, että kuvien käyttöoikeuden laajuus olisi ollut riippuvainen B:n mahdollisesta työpaikan saamisesta A:n yrityksestä tai että käyttöoikeus olisi ajallisesti rajoitettu. B oli ottanut valokuvat osana A:n yrityksen toimintaa sen järjestämissä tapahtumissa. B:n ottamien valokuvien ja tekemän työn vastineeksi A oli tehnyt B:lle remonttitöitä ja maksanut kulukorvauksia. B oli siten saanut A:lta vastiketta myös kuvista.

HO:n mukaan asiassa ei oltu näytetty, että B ja A olisivat tehneet sellaisen yhteistyösopimuksen, joka olisi irtisanottavissa seurauksin, että kuvien käyttöoikeuden luovutus peruuntuisi. Koska valokuvien käyttöoikeutta ei oltu näytetty luovutetun A:n yritykselle ajallisesti rajoitettuna, A:n ei ole B:n kiellosta huolimatta täytynyt poistaa valokuvia yrityksen koti- ja Facebook-sivuilta. Asiassa oli jäänyt näyttämättä, että A olisi loukannut B:n oikeutta syytteessä mainittuihin valokuviin. Näillä perusteilla ensisijainen syyte tekijänoikeusrikoksesta ja siihen perustuvat korvausvaatimukset kuten myös toissijainen syyte tekijänoikeusrikkomuksesta oli hylättävä ja A vapautettava hänelle tuomitusta rangaistuksesta ja kaikesta korvausvelvollisuudesta asiassa.

(JT)

Alempi oikeusaste

KO 12.3.2020 nro 110679

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanattekijänoikeus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, valokuva