HO 14.12.1995 nro 6972

Instanssin nimiHO
Instanssin kaupunkiHelsinki
DiaarinumeroR 95/490
Ratkaisun päivämäärä14.12.1995
Tuomion numero6972
Laki, lainkohtamallioikeuslaki 5 §, 35 § 1
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)A
Osapuolet, vastaaja(t)B

Helsingin hovioikeuden asiassa oli kyse mallioikeuden loukkauksesta.

Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut 19.1.1995 A:n mallioikeuden loukkaamisesta sakkoon ja vahingonkorvaukseen B:lle. Kyse oli B:n mallisuojatusta oven aukipitolaitteesta ja mallioikeuden loukkaamisesta.

A vaati HO:ssa syytteen ja korvausvaatimuksen hylkäämistä ja mallioikeuden loukkaamista koskevan kiellon kumoamista. B vastasi valitukseen.

Helsingin käräjäoikeus oli kumonnut 22.9.1995 lainvoimaisella tuomiolla kyseessä olevan mallin rekisteröinnin. Tuomio oli lainvoimainen. Tämän perusteella HO päätti, että syyte ja korvausvaatimukset sekä annettu mallioikeuden loukkaamista koskeva kielto oli kumottava.

(SP)

Alempi oikeusaste

Helsingin käräjäoikeus 9.os. 19.1.1995 § 40 (R 92/3033)

Asiasanatmallioikeuden loukkaus
Huomautukset

Rinnakkaisessa siviiliprosessissa mallin n:o 9131 rekisteröinti kumottu Helsingin käräjäoikeuden 22.9.1995

Aiemmin: Helsingin raastuvanoikeus 22.4.1993 dnro S 92/12540 ja Helsingin hovioikeus 8.6.1994 nro 2618, dnro S93/1467