HO 10.3.2009 nro 576

Instanssin nimiHO
Instanssin kaupunkiHelsinki
DiaarinumeroS 07/2105
Ratkaisun päivämäärä10.3.2009
Tuomion numero576
Laki, lainkohtaToiminimilaki 9 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Philip Morris Products, S.A
Osapuolet, vastaaja(t)Red Racing, avoin yhtiö

Philip Morris (kantaja) vaati, että vastaajan toiminimi Red Racing kumotaan.

Vastaajan toiminimi oli merkitty kaupparekisteriin 24.11.1993. Yhtiön toimiala oli ”Autourheilu, autojen ja autotarvikkeiden maahantuonti, osto- ja myyntitoiminta”. Vastaajan toiminimi oli muodostanut esteen rekisteröinnille, kun kantaja oli hakenut kansainvälisen rekisteröinnin RED RACING hyväksymistä Suomessa.

Kantaja perusti vaatimuksensa siihen, ettei vastaaja ollut harjoittanut kaupparekisteristä ilmenevällä toimialallaan toimintaa viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana ja kantaja kärsi haittaa toiminimestä. Kantajan mukaan autourheilu toimialana edellytti osallistumista autokilpailuihin nimenomaan Red Racing nimen olla. Mahdollinen mainostilan myynti tai yksittäiset toimet, kuten tilinpäätöksen tai veroilmoituksen laatiminen, eivät osoita toiminimen olleen käytössä.

Vastaaja vaati kanteen hylkäämistä. Vastaaja perusteli kiistämisensä sillä, että yhtiön tarkoituksena on ollut hankkia resursseja yhtiömiesten omaa autourheilutoimintaa varten. Vaikka yhtiön toiminta oli ollut henkilökohtaisista syistä vähäisempää, se ei ole missään vaiheessa ollut keskeytyneenä.

KäO hylkäsi kanteen ja velvoitti kantajan maksamaan oikeudenkäyntikulut. KäO viittasi hallituksen esityksen perusteluihin (HE 239/1979), jonka mukaan toiminimeä voidaan katsoa käytetyn toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetuin tavoin sillä edellytyksellä, että toiminimi on esiintynyt esimerkiksi yrityksen mainoksissa, liikeasiakirjoissa tai muissa sen kaltaisissa yhteyksissä.

Henkilötodistelua arvioidessaan KäO totesi, kuultavana olleen avoimen yhtiön perustaja ja alkuperäinen yhtiömies olivat esittäneet kertomustensa tueksi ulkopuolistakin selvitystä, josta ilmenee, että kuultavat ovat osallistuneet yhtiön toimialan mukaisesti autourheilukilpailuin kilpailussaan logoina olevien Red Racing mainosten alla ja toiminimeä oli siten käytetty mainoksissa.

Kantaja valitti asiasta hovioikeuteen. HO totesi, että vähäinenkin toiminimen tosiasiallinen käyttö on katsottava riittäväksi, mikäli käytölle on todellinen kaupallinen perusta. Tapauksessa toiminimeä oli tosiasiallisesti käytetty yhtiön toimialan mukaiseen toimintaan autourheiluun sen edellyttämässä laajuudessa.

HO pysytti KäO:n ratkaisun.

Alempi oikeusaste

Helsingin käräjäoikeus, tuomio 14378, annettu 1.6.2007

Asiasanatpassiviteetti, toiminimen loukkaus, toiminimet