HO 4.7.2011 nro 2215

Instanssin nimiHO
Instanssin kaupunkiHelsinki
DiaarinumeroS 08/2682
Ratkaisun päivämäärä4.7.2011
Tuomion numero2215
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslaki, Kilpailunrajoituslaki 6 § ja 18 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Teosto
Osapuolet, vastaaja(t)Imatran Kylpylä ym.

Tiivistelmä 4.7.2011/TH

Helsingin käräjäoikeus katsoi 9.7.2008 antamallaan päätöksellä Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n (Teosto) väärinkäyttäneen määräävää markkina-asemaansa, kun se muutti yksipuolisesti toukokuussa 2006 ravintoloiden ja huvipaikkojen musiikinesitysmaksuja.

Teosto valitti asiasta Helsingin hovioikeuteen ja vaati hovioikeutta velvoittamaan vastapuolena olleen Imatran Kylpylä Oy:n myötäpuolineen maksamaan uuden hinnaston ja ennen hinnaston muutosta voimassa olleen korvauksen erotuksen. Teoston mukaan se oli ottanut huomioon määräävän markkina-aseman tuomat velvoitteet, kun se yhdisti ravintoloiden ja huvitilaisuuksien musiikkitariffit (R- ja H-tariffit). Teoston mukaan hinnaston muutoksen takana oli objektiivisesti hyväksyttävä syy, eli markkinoilla tapahtuneet rakennemuutokset.

Imatran Kylpylä Oy myötäpuolineen vaati Teoston valituksen hylkäämistä ja katsoi, että Teoston määräämät korotukset ovat olleet ennakoimattomia ja kohtuuttomia, sillä tiettyjen esityspaikkojen osalta korvaukset nousivat jopa nelinkertaisiksi.

Helsingin hovioikeus totesi perusteluissaan, että Teostolla on sinänsä oikeus muuttaa hinnastoaan yksipuolisesti, mutta sen tulee ottaa muutoksissa huomioon kilpailunrajoituslain mukaiset velvollisuudet. Lain 6 §:n mukaan hinnaston muutokset eivät saa olla kohtuuttomia, eivätkä aiheuttaa hintasyrjintää. Lisäksi muutokset eivät saa heikentää oleellisesti muiden markkinaosapuolen mahdollisuuksia toimia markkinoilla.

Hovioikeuden mukaan hinnaston muutos edellyttää objektiivisesti hyväksyttävää syytä, jonka olemassaoloa Teosto ei ole pystynyt näyttämään. Markkinoiden rakennemuutokset ovat oikeuden mukaan tapahtuneet pitkän ajan kuluessa jo ennen hinnaston muutosta. Hovioikeus katsoi, että Teosto on väärinkäyttänyt markkina-asemaansa perimällä samanlaista korvausta erilaisilta käyttäjäryhmiltä yhdistämällä musiikkitariffit. Hovioikeuden mukaan hinnaston muutokset olivat seurauksiltaan yhtiökohtaisesti tarkasteltuna kohtuuttomia, vaikka yksittäinen esityspaikkakohtainen arviointi näyttäisikin muuta.

Hovioikeus ei muuttanut Helsingin käräjäoikeuden tuomiota ja katsoi siis Teoston vaatimusten olevan kilpailunrajoituslain 18 §:n nojalla mitättömät. Päätös syntyi äänin 2-1.

Alempi oikeusaste

Helsingin käräjäoikeus 3 os., 9.7.2008, nro 20275

Ylempi oikeusaste

Helsingin hovioikeus

Asiasanatjulkinen esittäminen, kilpailuoikeus, korvaukset