KHO:2019:138

Instanssin nimiKHO
Diaarinumero4239/3/18
Ratkaisun päivämäärä4.11.2019
Tuomion numero5174
Laki, lainkohtaTavaramerkkilaki (7/1964) 14 § 1 momentti 3 kohta ja 51 §, hallintolainkäyttölaki 7 §
Tavaramerkin nimiHYPON TONTTIKONSEPTI (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Suomen Hypoteekkiyhdistys

Tapauksessa oli kyse siitä, olisiko hallinto-oikeus ollut toimivaltainen ratkaisemaan valitusasian, kun yhdistys oli hakenut Suomen valtion leijonavaakunaa muistuttavan tavaramerkin rekisteröintiä, joka edellytti sisäministeriön lupaa.

Suomen hypoteekkiyhdistys oli jättänyt PRH:lle tavaramerkkihakemuksen numero 201750264 HYPON TONTTIKONSEPTI (kuvio). PRH oli huomauttanut tavaramerkin rekisteröintiä hakeneelle yhdistykselle, että rekisteröinti edellytti tavaramerkissä olevan Suomen valtion leijonavaakunaa muistuttavan kuvion vuoksi sisäministeriön lupaa. Ministeriö oli hylännyt yhdistyksen lupahakemuksen. Hallinto-oikeus oli jättänyt yhdistyksen valituksen tutkimatta ja siirtänyt asian markkinaoikeudelle. Markkinaoikeus oli jättänyt yhdistyksen valituksen sisäministeriön hallintoasiassa tekemää päätöstä koskevana toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

KHO hyväksyi yhdistyksen valituksen markkinaoikeuden päätöksestä. KHO katsoi, ettei sisäministeriön päätöksenteossa ollut kysymys tavaramerkkilain soveltamisesta, sillä sisäministeriö ei päätöksellään sen sanamuodosta huolimatta ole ratkaissut eikä ole voinutkaan ratkaista tavaramerkin rekisteröimistä tai merkin sekoitettavuutta Suomen vaakunaan koskevaa asiaa. Ministeriön toimivaltaan on kuulunut ainoastaan sen ratkaiseminen, myöntääkö se yhdistykselle luvan Suomen vaakunan käyttämiseen tavaramerkissään. Tässä oli KHO:n mukaan kyse hallintopäätöksestä, johon saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, joten hallinto-oikeuden ei siten olisi tullut jättää yhdistyksen valitusta tutkimatta eikä siirtää asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. KHO siirsi asian sisäministeriön päätöksen lainmukaisuuden arvioinnin osalta Helsingin hallinto-oikeudelle ratkaistavaksi ja totesi, ettei markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta muutoin muuteta.

(AH)

Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.
Tässä on valitettu MAO:n päätöksestä, jossa se on arvioinut toimivaltaansa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa tarkoitettussa valitusasiassa ja siten hallintoprosessuaalisessa järjestyksessä. Ks. myös samaa asiaa koskeva siviiliprosessuaalinen ratkaisu MAO:2018:414.