KO 11.6.2018 nro 18/31041

Instanssin nimiKO
Instanssin kaupunkiHelsinki
DiaarinumeroL 16/26775
Ratkaisun päivämäärä11.6.2018
Tuomion numero18/31041
Laki, lainkohtatekijänoikeuslaki 56 g § ja 60 c §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)EMI Finland Oy Ab, Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy, Warner Music Finland Oy; edustajanaan: Musiikkituottajat - IFPI Finland ry
Osapuolet, vastaaja(t)X

Asiassa oli kyse tekijänoikeutta koskevasta riidasta, jossa tekijänoikeuden loukkaus oli tapahtunut The Pirate Bay -palvelun kautta.

Marraskuussa 2011 nostettu kanne oli saatu annettua tiedoksi vastaajalle vasta keväällä 2016. Helsingin käräjäoikeus oli aiemmin antanut asiassa yksipuolisen tuomion (2.6.2016 nro 16/26496, L 11/48308) kieltäen X:ää jatkamasta tekijänoikeutta loukkaavaa tekoa tehosteena miljoonan euron uhkasakko. Lisäksi tuomittiin hyvitysvaatimus. X haki takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon.

Musiikintuottajat – IFPI Finland ry luopui hyvitysvaatimuksesta, joten kanne hylättiin ja tuomio kumottiin hyvitysvaatimuksen osalta. KO:ssa oli kyse enää vahvistamisvaatimuksesta, kieltovaatimuksesta ja selvittelykulujen korvaamisvaatimuksesta.

X oli esittänyt kantajien kanneoikeuteen liittyvän väitteen. KO totesi, että äänitallenteiden tuottajien ilmoitus oikeuksien omistamisesta oli riittävä. Musiikintuottajat – IFPI Finland Oy:llä oli valtuus edustaa oikeudenkäynnissä äänitetuottajia.

KO tarkasteli tekijänoikeuslain 56 g §:n ja 60 b §:n välistä suhdetta ja katsoi, että kantajien sakonuhkainen kieltomääräys voi tapauksessa olla mahdollista ainoastaan 60 b §:n nojalla. Määräyksen antaminen edellyttää loukkaavan toiminnan tavan yksilöimistä ja loukkaavan aineiston toteamista. Lisäksi tulee tutkia, onko vastaaja loukannut kantajien tekijänoikeuksia ja selvittää vahvistusvaatimuksen kohde, jonka perustana kieltomääräys olisi.

Vastaaja oli ilmoittanut luopuneensa The Pirate Bayn operatiivisista tehtävistä jo vuonna 2006 ja loppetaneensa viestinnälliset tehtävät syksyllä 2009. Selvityksien perusteella KO katsoi, että X:llä oli mahdollisuus vaikuttaa palvelun toimintaan ja hän edisti palvelun toimintaa ja myötävaikutti loukkauksen toteutumiseen palvelun kautta vuosina 2010–2012. Vuosien 2014–2016 osalta KO totesi jääneen näyttämättä, että X olisi ollut mukana palvelun toiminnassa. X lisäksi oli suorittanut vankeusrangaistusta vuonna 2014 Ruotsissa. Vastaaja ei selvittänyt, että olisi ainakaan ennen vankilaan joutumistaan 31.5.2015 toteuttanut irtautumista The Pirate Bay -palvelusta.

KO vahvisti X:n loukanneen kantajien tekijänoikeuksia saattamalla yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelun kautta näiden omistamia äänitteitä ainakin 18.9.2010 alkaen 30.5.2014 saakka. KO hylkäsi vahvistusvaatimuksen muilta osin.

KO hylkäsi vaatimuksen sakonuhkaisesta kieltomääräyksestä. Kanteen vireille tulosta oli jo kuusi ja puoli vuotta ja kantaja ei ollut selvittänyt X:n palanneen palvelussa toimimiseen enää vankeusrangaistuksen kärsimisen jälkeen. X oli velvollinen korvaamaan kantajille selvitystyöstä syntyneet kustannukset.

KO:n yksipuolinen tuomio 2.6.2016 nro 16/26496 dnro L 11/48308 muutettiin alentaen maksettavia selvitys- ja valvontakuluja ja kumottiin hyvityksen ja kieltomääräyksen osalta.

(SP)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanattekijänoikeus, tekijänoikeusloukkaus, vertaisverkot