KO 12.3.2020 nro 110679

Instanssin nimiKO
Instanssin kaupunkiKuopio (Pohjois-Savon käräjäoikeus)
DiaarinumeroR 19/460
Ratkaisun päivämäärä12.3.2020
Tuomion numero110679
Laki, lainkohtaRikoslaki 49 luku 1 §, Tekijänoikeuslaki 2 §, 3 §, 12 §, 27 §, 28 §, 49 a §, 56 a § ja 60 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Syyttäjä / B
Osapuolet, vastaaja(t)A

Asiassa oli kyse väitetyn tekijänoikeusrikoksen arvioinnista. A oli syyttäjän ensisijaisen rangaistusvaatimuksen mukaan ansiotarkoituksessa tekijänoikeuslain säännösten vastaisesti ja siten, että teko oli ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukannut B:n oikeutta valokuvaan. B oli esitetyn mukaan valokuvannut useissa tapahtumissa siellä esillä olleita koiria. Valokuvat oli julkaistu A:n omistaman yrityksen, T:mi X:n, koti- ja Facebook -sivustoilla, eikä A ollut suostunut poistamaan kuvia sivustoilta B:n kirjallisesta kiellosta huolimatta vaan oli saattanut valokuvat edelleen yleisön saataviin. A oli käyttänyt valokuvia ja muokannut niitä omistamansa yrityksen toiminnassa ja markkinoinnissa. Toissijaisella syytteellä A:ta vaadittiin tuomittavaksi tekijänoikeusrikkomuksesta. Asianomistaja B oli yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut korvauksia A:lta.

A oli kiistänyt syytteen. B oli A:n mukaan ottanut valokuvat A:n järjestämissä tilaisuuksissa jälkimmäisen pyynnöstä ja suostumuksella siten, että A oli määrittänyt kuvattavat kohteet ja kuvausolosuhteet. Kuvauksen jälkeen B oli itse julkaissut kuvat sovitulla tavalla T:mi X:n Facebook -sivustolla ja saattanut ne näin yleisön saataville. B oli julkaisun yhteydessä määritellyt oman nimensä esittämistavan kuvien yhteydessä sekä liittänyt osaan kuvistaan A:n yritykseen viittaavan vesileiman. Kuvauksesta sovittaessa nimenomaisena tarkoituksena oli ollut kuvien julkaisu ja niiden käyttäminen osana T:mi X:n toimintaa ja markkinointia. B oli myös saanut toiminnastaan kulukorvauksia sekä korvausta työsuorituksina. B oli A:n mukaan sopimuksella luovuttanut tekijänoikeuden syytteessä tarkoitettuihin valokuviin. B oli lisäksi antanut suostumuksen kuvien eteenpäin luovuttamiseen ja oli muokannut kuvia käytettäväksi yrityksen markkinoinnissa. B oli luovuttanut myös kuvien edelleenluovutus- ja muuttamisoikeudet. A ei ollut muokannut syytteessä tarkoitettuja valokuvia. B:llä ei A:n mukaan ole ollut perustetta purkaa tehtyä sopimusta ja kieltää kuvien käyttöä sopimuksen mukaisella tavalla. A kiisti lisäksi vaihtoehtoisen syytteen ja vastusti esitettyjä korvausvaatimuksia perusteeltaan ja määrältään.

KO katsoi riidattomaksi, että B oli valokuvannut 17.11.2012 – 1.11.2015 välisenä aikana koirien petotestitapahtumissa niissä esillä olleita koiria ja että valokuvat, yhteensä 4 151 kappaletta, oli julkaistu A:n omistaman yrityksen koti- ja Facebook-sivustoilla. Lisäksi asiassa oli riidatonta, että B oli 27.7.2016 kirjallisesti kieltänyt A:ta käyttämästä ja säilyttämästä ottamiaan valokuvia A:n yrityksen Facebook-sivuilla. Vielä asiassa oli riidatonta, että B:n ottamat kuvat olivat olleet yleisön nähtävillä A:n yrityksen koti- ja Facebook-sivustoilla syytteessä mainittuna tekoaikana.

Asiassa oli täten kysymys sen arvioinnista, oliko A ansiotarkoituksessa loukannut B:n oikeutta valokuvaan tekijänoikeuslain vastaisesti ja siten, että teko oli ollut aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa B:lle. Mikäli katsottaisiin, että A oli loukannut B:n oikeutta valokuvaan ja mikäli kuitenkin katsottaisiin, että A:lla ei ole ollut ansiotarkoitusta tai ettei teko ole ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa B:lle, asiassa oli kysymys siitä, onko A tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta saattanut B:n valokuvat yleisön saataviin tekijänoikeuslain säännösten vastaisesti.

KO katsoi A:n syyllistyneen tekijänoikeusrikokseen ja tuomitsi tälle 45 päiväsakkoa. Lisäksi A velvoitettiin suorittamaan korvaukseksi B:lle tekijänoikeuslain mukaista hyvitystä 5 000 euroa, korvausta aiheutuneesta kärsimyksestä 1 000 euroa sekä korvausta asiassa aiheutuneista asianosaiskuluista 1 000 euroa laillisine korkoineen.

(JT)

Ylempi oikeusaste

Itä-Suomen hovioikeus 18.12.2020 nro 150754

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanattekijänoikeus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, valokuva