MAO:103/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/123
Ratkaisun päivämäärä6.3.2019
Tuomion numero103
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohta, 14 §:n 1 momentin 7 kohta
Tavaramerkin nimiOcean (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Public Joint Stock Company Gazprom neft
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Tapauksessa oli kyse tavaramerkin Ocean (kuvio) sekoitettavuudesta aiempiin EU-tavaramerkkeihin ocean (kuvio) ja O OCEAN (kuvio).

PRH oli päätöksessä katsonut, ettei Public Joint Stock Company Gazprom neft:n kansainvälistä rekisteröintiä numero 1331407 Ocean (kuvio) voida hyväksyä koskemaan Suomea luokan 35 palvelujen osalta, koska mainittu rekisteröinti aiheutti sekaannusvaaran aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin numero 13897939 ocean (kuvio) ja numero 14229959 O OCEAN (kuvio). Public Joint Stock Company Gazprom neft on vaati, että MAOs kumoaa päätöksen ja palauttaa asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi rekisteröinnin hyväksymiseksi.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran.

MAO arvioi ensiksi palveluiden samankaltaisuutta. Kansainvälisen rekisteröinnin Ocean (kuvio) kattamat palvelut luokassa 35 olivat muun muassa business management; business administration; advertising agency services; retail and wholesale of fuel, diesel oil, diesel fuel.

MAO katsoi, että osa kansainvälisen rekisteröinnin Ocean (kuvio) luokassa 35 kattamista palveluista koski yrityksille ja kuluttajille tarjottavia erilaisia poltto- ja voiteluaineita sekä öljyjä. Nämä erosivat EU-tavaramerkin ocean (kuvio) luokassa 35 kattamista palveluista (mm. mainosmateriaalin jakelu; messujen toteuttaminen). MAO:n mukaan näiden palveluiden osalta sekaannusvaara ei tullut arvioitavaksi.

Sen sijaan osa kansainvälisen rekisteröinnin Ocean (kuvio) luokassa 35 kattamista palveluista (mm. business management; business administration) olivat samoja tai vähintään samankaltaisia kuin EU-tavaramerkkien ocean (kuvio) ja O OCEAN (kuvio) luokassa 35 kattamat palvelut. Näiden osalta MAO arvioi sekaannusvaaraa, jota koskeva kokonaisarviointi on MAO:n mukaan perustuttava vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta syntyvään kokonaisvaikutelmaan.

Kansainvälinen rekisteröinti Ocean on kuviomerkki, joka muodostuu suorakaiteen muotoisen taustan keskiosassa olevasta mustalla värillä kirjoitetusta sanaosasta Ocean sekä merkin oikeassa yläkulmassa olevasta kuvio-osasta, jossa on väritykseltään sinikeltaruskeita kuvioita. MAO totesi, että sana ”ocean” on englantia, ja suomalainen kohdeyleisö ymmärtää sen tarkoittavan valtamerta.

Aikaisempi EU-tavaramerkki ocean (kuvio) koostuu pyöreähköllä kirjasintyypillä, sinisellä värillä ja pienillä lihavoiduilla kirjaimilla kirjoitetusta sanasta ”ocean”. MAO totesi, että vertailtavat merkit olivat ulkoasultaan samankaltaisia siltä osin kuin niiden molempien hallitsevan osan muodostaa sanaosa Ocean/ocean. Merkkien kuvio-osat eivät poistaneet niiden ulkoasun samankaltaisuutta. Myös lausuntatapa ja merkityssisältö olivat MAO:n mukaan samanlaisia.

Aikaisempi EU-tavaramerkki O OCEAN (kuvio) koostuu tummansinisellä pohjalla merkin yläosassa olevasta isosta valkoisesta ympyrästä tai o-kirjaimesta ja sen alapuolella tavanomaisella kirjasintyypillä valkoisella värillä kirjoitetusta sanasta ”ocean”. MAO totesi, että vertailtavien merkit ulkoasut merkit olivat samankaltaisia, mutta ottaen huomioon merkkien kuvio-osat, merkkien samankaltaisuuden astetta ei ollut pidettävä korkeana. MAO piti merkkejä lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaisina, sillä isolla ympyrällä tai o-kirjaimella ei katsottu olevan merkityssisältöä.

MAO katsoi, että vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta johtuen kansainvälinen rekisteröinti Ocean (kuvio) oli sekoitettavissa aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin ocean (kuvio) ja O OCEAN (kuvio). MAO hylkäsi valituksen tältä osin.

MAO katsoi lisäksi, että siltä osin kuin kansainvälisen rekisteröinnin Ocean (kuvio) luokassa 35 kattamat poltto- ja voiteluaineita sekä öljyjä koskevat palvelut eivät olleet samankaltaisia ocean (kuvio) luokassa 35 kattamien palvelujen kanssa, vertailtavien merkkien välille ei aiheutunut sekaannusvaaraa. MAO totesi, että PRH:n päätös on kumottava siltä osin kuin kansainvälistä rekisteröintiä ei oltu hyväksytty koskemaan Suomea sanottujen palvelujen osalta.

(AH)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 23.1.2018

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatkansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti, sekoitettavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.