MAO:107/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/258
Ratkaisun päivämäärä13.3.2020
Tuomion numero107
Laki, lainkohtaPatenttilain 3 §:n 1 mom
Riidanalaisen patentin numeroFI 109831
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Valutec AB ja Valutec Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Anaika Soinlahti Timber Oy ja Anaika Wood Group Ltd Oy

Asiassa oli kyse Valutec AB:n ja Valutec Oy:n (kantajat) nostamasta patentin loukkauskanteesta Anaika Soinlahti Timber Oy:tä ja Anaika Wood Group Ltd Oy:tä (vastaajat) vastaan.

Valutec AB:lle oli myönnetty patentti numero FI 109831 (kannepatentti) ”Puutavarakuivaamo”-nimiselle keksinnölle, joka ratkaisi ongelman, joka liittyi puutavarapinon alempien kerrosten roikkumisen estämiseen kuljetusratojen välissä, tavalla, joka mahdollisti puutavarapinon siirtämisen. Valutec Oy hyödynsi patenttia Suomessa Valutec AB:n luvalla ja yhdessä tämän kanssa. Kannepatentti muodostuu itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 sekä epäitsenäisestä patenttivaatimuksesta 2. Kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirteen P4 katsottiin MAO:ssa ratkaisevan edellä mainitun puutavarapinon siirtämiseen liittyvän teknisen ongelman.

Kantajien mukaan vastaajayhtiöt harjoittivat sahausliiketoimintaa Soinlahden yksikössä, jonka kanavassa oli aikaisemmin ennen kevättä 2018 käytössä ollut kannepatenttia loukkaava ratkaisu. Kantajien mukaan myös nykyinen ratkaisu loukkasi kannepatenttia. Kantajat vetosivat ensisijaisesti patentinloukkaukseen kannepatentin kirjaimellisen tulkinnan ja toissijaisesti patentinloukkaukseen kannepatentin ekvivalenssitulkinnan perusteella. Vastaajat kiistivät kanteen, sillä niiden mukaan ne eivät loukanneet kannepatenttia, sillä käytössä aiemmin ollut ratkaisu eikä myöskään nykyinen ratkaisu toteuttaneet kaikkia kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirteitä sen paremmin kirjaimellisen tulkinnan kuin ekvivalenssitulkinnankaan perusteella.

Patenttilain 3 §:n 1 momentin mukaan patentilla saavutettu yksinoikeus sisältää pykälässä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin patentinhaltija ilman tämän lupaa saa käyttää hyväksi keksintöä mm. käyttämällä patentoitua menetelmää taikka, jos hän tietää tai hänen olisi pitänyt tietää, ettei menetelmää saa käyttää ilman patentinhaltijan lupaa, tarjoamalla tällaista menetelmää käytettäväksi tässä maassa.

Ensin MAO arvioi loukkausta kirjaimellisen loukkauksen perusteella. MAO katsoi, että asiassa esitetystä henkilötodistelusta ei ollut käynyt ilmi, että asiassa todisteena käytettyjen valokuvien ottamisen yhteydessä tai muulloinkaan olisi tehty mittauksia, joiden perusteella olisi tehtävissä luotettavia johtopäätöksiä siitä, että patenttia loukkaava ratkaisu olisi ollut käytössä. Käytössä olleiden ratkaisujen ei ollut katsottava olleen kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirteen P4 edellyttämällä tavalla käytettävissä. Tuon piirteen P4 ei siten voitu katsoa täyttyneen sanotun johdosta kannepatentin kirjaimellisen tulkinnan perusteella.

Seuraavaksi MAO arvioi loukkausta ekvivalenssitulkinnan perusteella. MAO totesi, että kanavassa numero 6 aikaisemmin käytössä olleessa ratkaisussa oli ratkaistu sama ongelma kuin minkä kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirteen P4 katsottiin ratkaisevan. Samalla kuitenkin kyseinen ratkaisu ratkaisi myös muita ongelmia. MAO katsoi olevan pidettävä hyvin todennäköisenä, että puutavarapinojen siirtäminen Soinlahden yksikön puutavarakuivaamon kanavassa aikaisemmin käytössä olleen ratkaisun avulla ei puutavarapinon ja kannatinelimen hankauksesta johtuvan kitkan vuoksi ollut toteutettavissa yhtä helposti kuin kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirteen P4 mukaisella ratkaisulla. Aikaisemmin käytössä olleen ratkaisun mukaisen ratkaisun ei siten ollut katsottava myöskään ratkaisevan tuota ongelmaa olennaisesti samanarvoisella tavalla kuin kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirteen 4 mukainen ratkaisu. MAO katsoi jääneen näyttämättä, että kanavassa käytetty ratkaisu toteuttaisi kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirrettä P4 ekvivalenssitulkinnan perusteella. Jo tämän vuoksi oli katsottava jääneen näyttämättä, että kyseinen ratkaisu toteuttaisi kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 kaikkia piirteitä.

MAO päätyi katsomaan, että Soinlahden yksikön puutavarakuivaamon kanavassa käytössä ollut ratkaisu ei loukannut kannepatentin itsenäistä patenttivaatimusta 1 kannepatentin kirjaimellisen tulkinnan kuin sen ekvivalenssitulkinnankaan perusteella. Kantajien kannevaatimukset 3 ja 4 oli näin ollen hylättävä.

Markkinaoikeus hylkäsi Valutec AB:n ja Valutac Oy:n kanteen.

(AL)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatpatentinloukkaus, patentit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.