MAO:127/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/356
Ratkaisun päivämäärä21.3.2019
Tuomion numero127
Laki, lainkohtatavaramerkkilaki 19 §
Tavaramerkin nimiTourio
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)A
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Ratkaisussa käsiteltiin A:n valitusta PRH:n antamaan päätökseen tavaramerkkihakemuksen sillensä jättämisestä.

A oli 19.4.2018 jättänyt PRH:lle hakemuksen tavaramerkin Tourio rekisteröimiseksi tietyille palveluille luokissa 35 ja 39. PRH oli antanut asiassa välipäätöksen 14.6.2018, jossa hakijaa oli pyydetty antamaan kirjallisesti lausumansa tai korjaamaan puutteet määräpäivään mennessä tai hakemus jätetään sillensä tavaramerkkilain 19 § 1 momentin perusteella. A oli lähettänyt sähköpostin PRH:lle 15.8.208 ja ilmoittanut luopuvansa luokan 35 rekisteröinnin osalta. PRH oli jättänyt hakemuksen sillensä 3.9.2018 annetulla päätöksellä, koska hakija ei ollut määräajassa antanut lausumaansa tai ryhtynyt toimenpiteisiin välipäätöksen mukaisesti.

A valitti PRH:n päätöksestä, jolla tavaramerkkihakemus on jätetty sillensä (valituksenalainen päätös). A pyysi asiassa PRH:lle antamansa vastineen käsittelyä sille kuuluvalla tavalla, koska A ei ollut ymmärtänyt välipäätöksen määräpäivän viitanneen viimeiseen jättöpäivään ja vetosi siihen, että viranomaisen antamassa päätöksessä terminologia ei ollut ymmärrettävässä muodossa hallintolain 8 ja 9 § vaatimalla tavalla. PRH antoi asiassa lausunnon, jonka mukaan välipäätöksessä uhka tavaramerkkihakemuksen sillensä jättämisestä on ilmaistu selkeästi.

Tavaramerkkilain 19 § 1 momentin mukaan hakija velvoitetaan määräajassa antamaan lausumansa tai tekemään oikaisu uhalla, että hakemus jätetään sillensä, jollei hakija noudata hakemuksen tekemisestä määrättyä tai rekisteriviranomainen havaitsee muusta syystä, että hakemusta ei voi hyväksyä. Koska tavaramerkkilaki on erityissäännös suhteessa hallintolakiin, asia ratkaistiin erityissäännöksen mukaisesti.

MAO totesi asiassa, että PRH:n verkkosivuilla on selkeät ohjeet tavaramerkin hakijoille välipäätökseen vastaamattomuuteen, jolloin koko tavaramerkkihakemus jää sillensä. Lisäksi hakijalle annetussa välipäätöksessä käytetty ilmaisu ”määräpäivä” on tavaramerkkilain 19 § 1 momentin ”määräajalle” lähikäsite, joka ilmoittaa viimeisen päivän. MAO katsoi, että välipäätöksessä on siten ilmaistu selkeästi se, koska hakijan on annettava kirjallinen lausuma tai korjattava puutteet.

MAO hylkäsi valituksen.

(LT)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatsillensä jättäminen, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.