MAO:129/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2016/247
Ratkaisun päivämäärä24.3.2020
Tuomion numero20
Laki, lainkohtaPatenttilain 1 §:n 1 mom., 8 §:n 2 mom.
Riidanalaisen patentin numeroFI 120761
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Heinolan Sahakoneet Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Jartek Oy

Tapauksessa oli kyse keksinnön patentoitavuuden arvioinnista ja vaihtoehtoisten patenttivaatimusasetelmien mukaisen patentin voimassa pysyttämisestä.

Jartek Mekano Oy, sittemmin Jartek Oy, oli vuonna hakenut patenttia keksintöön nimeltä ”Menetelmä ja järjestelmä lajittelulaitteiston ohjaamiseksi”. PRH myönsi keksinnölle patentin numerolla FI 120761. Heinolan Sahakoneet Oy teki väitteen patenttia vastaan ja vaati sen kumoamista kokonaisuudessaan. Väitekäsittelyn aikana Jartek Oy toimitti PRH:lle muutetut patenttivaatimukset ja pyysi patentin pysyttämistä voimassa niiden mukaisessa muodossa. PRH pysytti patentin voimassa muutettujen patenttivaatimusten mukaisessa muodossa.

Valituksenalaisessa päätöksessä kuvattu patenttivaatimusasetelma muodostui menetelmää ja järjestelmää koskevista itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 ja 7 sekä näihin liittyvistä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista. Keksinnössä oli kyse menetelmästä ja järjestelmästä, jossa puukappaleiden lajittelulaitteistoa ohjattiin niin, että puukappaleita lajiteltiin ennalta määrätyn lajitteluohjauksen perusteella peräkkäisiin lajittelulokeroihin.

Jartek Oy:n MAO:lle toimittama vaihtoehtoinen patenttivaatimusasetelma muodostui menetelmää ja järjestelmää koskevista itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 ja 6 sekä näihin liittyvistä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista. Valittaja katsoi, että itsenäiset patenttivaatimukset eivät määritelleet keksintöä täsmällisesti kun niihin sisältyi eräs menetelmää koskeva määrite. MAO katsoi, että EPO:n käytännölle tuli antaa merkitystä arvioitaessa sitä, missä määrin muutettujen patenttivaatimusten epätäsmällisyyteen oli kiinnitettävä huomiota muutettujen patenttivaatimusten hyväksyttävyyttä arvioitaessa. EPO:n päätöksen G 3/14 mukaan kysymys patenttivaatimusten täsmällisyydestä voitiin ottaa väitemenettelyssä tarkasteltavaksi vain tietyissä tilanteissa ja tietyin edellytyksin. MAO katsoi, että valittajan esittämä väitetyn epätäsmällisyyden aiheuttava piirre oli sisältynyt patentin patenttivaatimuksiin kokonaisuudessaan. MAO päätyi siihen, ettei kysymys patenttivaatimusten epätäsmällisyydestä tullut arvioitavaksi edellä mainitun valittajan epätäsmällisyyden perusteeksi esittämän seikan osalta.

Jartek Oy:n MAO:lle toimittama toinen vaihtoehtoinen patenttivaatimusasetelma muodostui menetelmää ja järjestelmää koskevista itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 ja 4 sekä näihin liittyvistä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista. Patentin selityksessä ei ollut MAO:n arvion mukaan mainittu sellaista, mikä olisi edellyttänyt keksinnöllistä panosta, eikä olisi ollut alan ammattimiehen ammattitaitoon kuuluva rutiinitehtävä. Itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 4 mukaista keksintöä ei ollut pidettävä keksinnöllisenä kun ne eivät eronneet olennaisesti siitä, mitä oli tullut tunnetuksi viitejulkaisuista.

MAO katsoi, että yksikään valittajan esittämien patenttivaatimusasetelmien mukaisista keksinnöistä ei ollut patentoitavissa. Asiassa ei siis ollut tarpeen lausua epäitsenäisten patenttivaatimusten mukaisten keksintöjen patentoitavuudesta.

MAO kumosi PRH:n valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian patentin kumoamista varten.

(AL)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatkeksinnöllisyys, patentit, patenttivaatimukset
Huomautukset

Päätös on luettavissa täältä.