MAO:134/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/216
Ratkaisun päivämäärä31.3.2020
Tuomion numero20
Laki, lainkohtatavaramerkkilain (7/1964) 3 §, 13 §
Tavaramerkin nimiVICHY BARCELONA
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)S.A. Vichy Catalan
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kyse siitä, oliko rekisteröitäväksi haettua merkkiä VICHY BARCELONA pidettävä erottamiskykyisenä luokan 32 kattamille tavaroille: ”Kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat, vitamiineja sisältävät juomat; tonic-vesi (ei-lääkinnälliset juomat); hedelmäpohjaiset juomat ja hedelmäpohjaiset tuoremehut; oluet; makuainetta sisältävät hiilihappojuomat.” Asiaa arvioitiin vanhan tavaramerkkilakin (7/1964) perusteella.

S.A. Vichy Catalan oli hakenut rekisteröintiä merkille VICHY BARCELONA. PRH oli valituksenlaisella päätöksellään hylännyt hakeuksen. MAO:ssa yhtiö vaati, että MAO kumoaa PRH:n päätöksen ja palauttaa asian merkin rekisteröimiseksi hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaan merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä. Erottamiskykyä arvioidaan suhteessa merkin kattamiin tavaroihin.

MAO arvioi, että merkin yleisön muodostavat suomalaiset keskivertokuluttajat ymmärtävät sanan vichy merkitsevän ensisijaisesti hiilihappoista kivennäisvettä, joten merkin alkuosa Vichy oli näille tuotteille heikosti erottamiskykyinen. Merkin loppuosan ”Barcelona” osalta suomalaisen keskivertokuluttajan voi MAO:n arvion mukaan katsoa tuntevan, että kysymyksessä on Espanjassa sijaitseva suurkaupunki. Sen sijaan asiassa ei ilmennyt syitä, joiden perusteella kohdeyleisö yhdistäisi sanan Barcelona rekisteröintihakemuksen luokan 32 kattamiin tavaroihin.

Asiassa tuli arvioida myös, miten kohdeyleisö ymmärtää rekisteröitäväksi haetun merkin kokonaisuutena. MAO katsoi, että kun maantieteellisen nimen eteen lisätään heikosti erottamiskykyinen kyseisen luokan tavaroita kuvaileva sana, kohdeyleisö mieltää, että merkin loppuosa Barcelona kuvaa tavaroiden maantieteellistä alkuperää. Merkin kuvailevuutta tuli arvioida erikseen kunkin sen kattaman tavaran osalta. Merkki tuli katsoa kuvailevaksi jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on tavaroiden ominaisuuksia ilmaiseva. Näin oli rekisteröitäväksi haetun VICHY BARCELONA-merkin osalta MAO:n arvion mukaan eräissä luokan 32 tavaroissa, mutta ei esimerkiksi hedelmäpohjaisissa tuoremehuissa ja oluessa.

KHO oli vuosikirjaratkaisussaan KHO 2008:89 todennut, että Suomen kansallisen rekisteröintiviranomaisen tulisi ratkaisutoiminnassaan kiinnittää huomiota siihen, miten EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset menettelevät ratkaisutoiminnassaan kun kyseessä on samoja tavaroita tai palveluja koskevan saman tavaramerkin rekisteröinti. Rekisteröitäväksi haetun merkin erottamiskykyä tuli arvioida nimenomaan suomalaisen kohdeyleisön näkökulmasta. MAO katsoi, että merkin kuvailevuudesta ja erottamiskyvyttömyydestä tehtyyn arvioon osalle tavaroita ei vaikuttanut se, että se oli rekisteröity EU-tavaramerkkinä sekä kansallisena tavaramerkkinä eräissä muissa jäsenvaltioissa.

MAO katsoi, että merkki VICHY BARCELONA on erottamiskyvytön eräille luokan 32 tavaroille; ”kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat, vitamiineja sisältävät juomat; tonic-vesi (ei-lääkinnälliset juomat); hedelmäpohjaiset juomat; makuainetta sisältävät hiilihappojuomat”. MAO päätyi hylkäämään hakemuksen tältä osin ja kumosi PRH:n päätöksen tavaroiden ”hedelmäpohjaiset tuoremehut; oluet” osalta ja palautti asian mainituilta osin PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi.

(AL)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanaterottamiskyky, tavaramerkit
Huomautukset

Päätös luettavissa täältä.