MAO:151/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/180
Ratkaisun päivämäärä2.4.2019
Tuomion numero151
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain 3 § ja 13 § 1 momentti
Tavaramerkin nimiTHINS
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Ratkaisussa MAO arvioi haetun tavaramerkin THINS erottamiskykyä.

Valittaja Grubo Bimbo S.A.B. de C.V. vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen PRH:n 9.3.2018 antaman päätöksen siltä osin, kun päätöksellä on hylätty tavaramerkin THINS rekisteröinti tiettyjen tavaroiden osalta luokissa 29 ja 30. PRH:n päätös perustui siihen, että merkki ei ollut erottamiskykyinen kuvailevuuden takia niiden tuotteiden yhteydessä, jotka voisivat olla vastaavista tavaroista poiketen ohuiksi leikattuja tai käsiteltyjä.

MAO totesi, että tavaramerkki on tavaramerkkilain 3 §:n tarkoittamalla tavalla erottamiskyvytön, jos se on kuvaileva. Kuvailevuutta tulee arvioida huomioiden rekisteröinnille haetut tavarat ja kohdeyleisönä tavaroiden kuluttajien ymmärrys. Lisäksi oikeuskäytännön perusteella merkin kuvailevana pitäminen edellyttää, että merkin ja tavaroiden välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys (mm. PAPERLAB, T-19/04). Sanamerkki on kuvaileva, jos ainakin yksi sen mahdollinen merkitys ilmaisee tavaran ominaisuuden. Merkki voi olla kuvaileva, vaikkei sitä käytettäisi todellisuudessa hakemisajankohtana rekisteröitäväksi haettujen tavaroiden kuvailemiseen, mutta sitä voidaan käyttää (mm. SMHV v. Wrigley, C-191/01).

”Thin” merkitsee englanniksi mm. ohutta ja kapeaa. MAO katsoi, että suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtää englannin kieltä hyvin käsittääkseen sanan ”thin” merkityksen, mutta ei tuntevan kielioppisääntöjä niin hyvin, että heti ja asiaa pohtimatta havaitsisi, ettei monikkoa voida kieliopillisesti oikein muodostaa adjektiivista s-kirjaimesta muodostuvalla päätteellä. Näin ollen MAO totesi, että suomalainen keskivertokuluttaja käsittää haetun tavaramerkin THINS viittaavan monikonmaisesti ohuisiin, kapeisiin tai hoikkiin tavaroihin.

MAO katsoi merkin olevan kuvaileva kaikkien tavaroiden osalta, joita tavanomaisesti myydään viipale- tai lastumuodossa taikka siivuina, tai joita voi kokonaisena kuvailla ohuiksi. Näin oli myös tavaroiden osalta, joiden laajempaan ryhmään sisältyi tällaisia tavaroita. Nestemäisessä tai juoksevassa muodossa olevien elintarvikkeiden osalta merkin yhteys tavaroihin nähtiin etäisempänä. Sämpylätuotteiden osalta olennaista oli niihin yleisesti ja erottamattomana osana nähty tietynlainen muoto. Litteässä muodossa olevia leipätuotteita ei kutsuta sämpylöiksi, eikä sämpylöitä myydä esimerkiksi viipaleina. MAO ei pitänyt tavaramerkkiä kuvailevana näiden tavaroiden osalta.

MAO kumosi valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin rekisteröinti oli hylätty luokan 30 tavaroille ”Hunaja”, ”Sämpylät”, ”Hampurilaissämpylät” ja ”Hampurilaissämpylät, Hot dog -sämpylät”, ja palautti sen mainituilta osin PRH:lle käsiteltäväksi. Muilta osin MAO hylkäsi valituksen.

(SP)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanaterottamiskyky, kuvailevuus, tavaramerkit
Huomautukset

MAO:n ratkaisu luettavissa täältä.