MAO:160/21

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2020/260
Ratkaisun päivämäärä2.6.2021
Tuomion numero160
Laki, lainkohtaPatenttilaki 52 §, 53 b §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Kaarinan TR-Työstö Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Picote Solutions Oy Ltd

Markkinaoikeuden tapauksessa käsiteltiin patentin rajoittamipyynnön hyväksyttävyyttä. Picote Solutions Oy Ltd oli pyytänyt markkinnaoikeutta rajoittamaan patenttiaan, joka oli myönnetty keksinnölle nimeltä ”Hiomaelin ja sen käyttö työstölaitteessa”. Rajoittamispyyntö oli tehty patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaisesti mitättömyysasian käsittelyn yhteydessä vastatoimenpiteenä Kaarinan TR-Työstö Oy:n mitättömyyskanteeseen.

Rajoittamispyynnöllä itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 haluttiin sisällyttää lisämääre, jonka mukaan hiomalevy on kiinnitetty yhdestä reunastaan puristusliitoksella tukiprofiilin poikkileikkauksen korkeussuunnassa ylimpänä olevaan osuuteen. Kyseinen lisämääre sisältyi epäitsenäiseen patenttivaatimukseen 3, joka haluttiin näin ollen siirtää osaksi itsenäistä patenttivaatimusta. Rajoittamispyynnön mukaiseen patenttivaatimukseen sisältyi myös sana ”esimerkiksi”, joka sisältyi myös alkuperäiseen patenttivaatimukseen. Rajoittamispyynnön esittäjän Picote Solutions Oy Ltd:n mukaan sana ei merkinnyt sitä, että keksintöä ei olisi esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä. Vastapuolen, Kaarina TR-Työstö Oy:n mukaan sana ”esimerkiksi” laajentaa itsenäisen patenttivaatimuksen 1 siten, että hiomanauhan sileältä puolelta nauhan voi vahvistaa millä tahansa materiaalilla. Lisäksi yhtiö argumentoi, että sana on epätäsmällinen ja johtaa siihen, että patenttivaatimuksesta ei käy täsmällisesti ilmi se, mitä patentilla halutaan suojata.

Oikeudellisena kysymyksenä oli siten, täyttääkö rajoittamispyyntö patenttilain 53 b §:ssä asetetut patentin rajoittamisen edellytykset. Markkinaoikeus totesi, että edellytyksiä tulee tulkita esitöissä lausutusti yhtenäisesti Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan mukaisten kriteerien kanssa. Patenttilain 53 b § asettaa kolme edellytystä rajoittamisen hyväksyttävyydelle. 1 kohdan mukaan edellytyksenä on se, että pyynnön mukaisesti rajoitettava patentti tarkoittaa keksintöä, joka on esitetty niin selvästi, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä. Markkinaoikeus kuitenkin katsoi, että lainsäätäjän tarkoitusta tulee tulkita siten, että kyse on rajoittamisen täsmällisyydestä eikä selityksen riittävyydestä patenttisopimuksen 84 artiklan valossa. Markkinaoikeus katsoi,  että käsillä olevassa asiassa rajoittamispyynnön muodostava lisämääre oli riittävän täsmällinen. Markkinaoikeus korosti, että rajoittamispyynnön yhteydessä ei tule tulkita sellaisia patenttivaatimuksen osia, joita ei esitetä muutettavaksi, kuten kiistanalainen termi ”esimerkiksi”.

Markkinaoikeus katsoi tämän jälkeen varsin suoraviivaisesti, että myös muut patenttilain 53 b §:n edellytykset täyttyivät. Ensinnäkin markkinaoikeus sovelsi patenttilain 53 b §:n 2 kohtaa tapauksen faktoihin siten, että rajoittamispyynnön mukainen alun perin epäitsenäiseksi patenttivaatimukseksi muotoiltu lisämääre ilmeni sellaisenaan patenttihakemuksesta. Lisäksi markkinaoikeus katsoi, että koska itsenäiseen patenttivaatimukseen viittaama epäitsenäinen patenttivaatimus täsmensi itsenäistä patenttivaatimusta, sen yhdistäminen osaksi itsenäistä patenttivaatimusta ei merkinnyt riitapatentin suoja-alan laajentamista. Näin ollen myös patenttilain 53 b §:n 3 kohdan edellytys täyttyi, joten rajoittamispyyntö oli kaiken kaikkiaan lain mukainen ja näin ollen se tuli hyväksyä.

(HL)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen. Muutosta voidaan hakea vasta patentin mitättömäksi julistamista koskevaa pääasiakannetta koskevassa asiassa annettavan lopullisen ratkaisun yhteydessä.
Asiasanatpatentin rajoittaminen, patentti
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.