MAO:175/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/12
Ratkaisun päivämäärä17.4.2020
Tuomion numero175
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain (7/1964) 14§ 1 momentin 7 kohta
Tavaramerkin nimi16904881 We BUILD VALUE Online magazine (kuvio) ja 16167066 We
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)WeWork Companies, Inc.
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Tapauksessa WeWork Companies Inc. oli vaatinut, että MAO kumoaa PRH:n 8.11.2018 tekemän valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian PRH:lle haetun merkin we (kuvio) rekisteröintiä varten. Tapauksessa oli kyse siitä, aiheuttaako rekisteröitäväksi haettu merkki we (kuvio) sekaannusvaaran luokan 16 ”Painotuotteet, nimittäin paperiopasteet” tavaroiden osalta aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 16904881 We BUILD VALUE Online magazine (kuvio) tai aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 16167066 We.

MAO katsoi, että esteeksi asetettujen EU-tavaramerkkien We BUILD VALUE Online magazine ja We kattamat tavarat (erilaiset painotuotteet) olivat samankaltaisia, kun rekisteröitäväksi haetun merkin luokassa 16 kattamat tavarat. Mainitut tavarat olivat myös luonteeltaan samankaltaisia ja niillä saattoi olla samat jakelukanavat ja sama kohdeyleisö.

MAO katsoi, että rekisteröitäväksi haettavan merkin sekä EU-tavaramerkin We BUILD VALUE Online magazine hallitsevat ja erottamiskykyisimmät osat muodostivat sanaosat we/We. Merkit erosivat toisistaan esteeksi asetetun EU-tavaramerkin sanaosien BUILD VALUE ja Online magazine osalta, jotka olivat kuitenkin kokonsa ja sijoittelunsa vuoksi selvästi toissijaisia sanaosaan We nähden. Lisäksi merkit erosivat toisistaan kuvio-osien osalta. Merkkien väliset eroavaisuudet jäivät kuitenkin toissijaisiksi molempien hallitsevaan ja keskenään yhtäläiseen sanaosaan nähden, ja näin ollen merkit olivat ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia. Ottaen huomioon tämän sekä merkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuuden, MAO totesi, että kokonaisuutena arvioiden rekisteröitäväksi haettu merkki oli sekoitettavissa kysymyksessä olevien tavaroiden osalta esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin We BUILD VALUE Online magazine.

MAO totesi EU-tavaramerkin We osalta, että sana we oli sen ainoa sana, joka oli myös rekisteröitäväksi haetussa merkissä hallitsevassa asemassa. Vertailtavissa merkeissä oli eroavaisuuksia ulkoasussa haetun merkin ympyräkuvion ja esteeksi asetetun EU-tavaramerkin pisteen osalta. Ottaen kuitenkin huomioon merkkien yhtäläisyys haetun merkin hallitsevan osan ja esteeksi asetetun EU-tavaramerkin ainoan sanan osalta, merkit olivat ulkoasultaan samankaltaisia. Huomioiden tämän, merkkien kattamien tavaroiden samanlaisuuden ja sen, että merkit olivat lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samanlaisia, MAO katsoi sekaannusvaaran vallitsevan merkkien välillä.

MAO totesi, että rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran esteeksi asetettuihin EU-tavaramerkkeihin. Valitus oli näin ollen hylättävä.

(VV)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 8.11.2018

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatsekoitettavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Tapauksen voit lukea täältä.