MAO:202/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/222
Ratkaisun päivämäärä30.4.2019
Tuomion numero202
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohta, 14 §:n 1 momentin 7 kohta
Tavaramerkin nimiMY SWEET DELI
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kyse siitä, aiheuttaako tavaramerkki MY SWEET DELI sekaannusvaaran luokan 29 ja 30 tavaroiden osalta aikaisemmin rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin My Sweet (kuvio).

PRH oli katsonut, ettei kansainvälinen rekisteröinti MY SWEET DELI koskenut Suomea, sillä se aiheutti sekaannusvaaran samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin My Sweet (kuvio). Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian PRH:lle kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymiseksi.

MAO arvioi tavaramerkkilain 6.1 §:n mukaista sekaannusvaaraa, jonka mukaan kukaan muu kuin tavaramerkin haltija ei saa käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran.

MAO totesi, että vertailtavien merkkien kattamat tavarat olivat samoja tai samankaltaisia, kun MY SWEET DELI kattoi luokassa 29 erilaisia maitotuotepohjaisia jälkiruokia sekä luokassa 30 erilaisia leivonnaisia, mitkä sisältyivät kuviomerkin My Sweet kattamiin luokkiin.

MAO katsoi, että kohdeyleisöön kuuluva suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtää kansainvälisen rekisteröinnin ”my sweet deli” sanojen merkityksen. MAO:n mukaan keskivertokuluttajan voidaan katsoa ymmärtävän sanan ”deli” tarkoittavan herkkukauppaa ja herkkuosastoa, kun taas ”my” ilmaisi kuluttajalle, että kyseessä on juuri hänelle merkityksellinen tai hänelle suunniteltu tuote. MAO:n mukaa sanoja oli pidettävä heikosti erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille.

Esteeksi asetettu kuviomerkki My Sweet koostui tyylitellyllä kirjasintyypillä kirjoitetuista sanoista ”my” ja ”sweet” sekä sanojen välissä olevasta sydänkuviosta ja sanojen alla olevasta yksinkertaisesta rusettimaisesta kuviosta, joita oli MAO:n mukaan pidettävä heikosti erottamiskykyisinä. MAO totesi, että asiassa oli otettava lähtökohdaksi, että kuviomerkki My Sweet oli kokonaisuutena ainakin jossain määrin erottamiskykyinen, sillä se on rekisteröity tavaramerkki.

MAO totesi, että ulkoasultaan vertailtavat merkit olivat samankaltaisia siltä osin kuin ne sisältävät sanat ”my” ja ”sweet”. Merkkejä oli pidettävä myös lausuntatavaltaan samankaltaisina. MAO:n mukaan vertailtavat merkit olivat myös merkityssisällöltään samanlaisia siltä osin kuin ne sisältävät sanat ”my” ja ”sweet”, jotka tarkoittavat ”minun” sekä makeaa, ihanaa ja makeista.

MAO katsoi, että kokonaisuutena arvioiden MY SWEET DELI aiheutti sekaannusvaaran kuviomerkkiin My Sweet. MAO totesi, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kysymyksessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä, kun kuviomerkin sanaosa My Sweet sisältyy kokonaisuudessaan kansainväliseen rekisteröintiin MY SWEET DELI ja sana ”deli” on merkin lopussa, jolloin kohdeyleisö kiinnittää siihen alkuosaa vähemmän huomiota.

MAO hylkäsi valituksen.

(AH)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 27.3.2018.

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatkansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti, sekoitettavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.