MAO:25/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/446 ja 2019/182
Ratkaisun päivämäärä28.1.2020
Tuomion numero25
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslain 2§, EU-tavaramerkkiasetus (2017/1001) 9 artikla.
Tavaramerkin nimi010328821 EERO AARNIO ja 015585516 Eero Aarnio Originals
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Eero Aarnio Design Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Lähdesmäki Oy Ilmajoki

Tapauksessa Aarnio Design Oy:n (myöhemmin Aarnio) mukaan Lähdesmäki Oy Ilmajoki (myöhemmin Lähdesmäki) on loukannut sen tekijänoikeutta saattamalla yleisön saataviin Milan-tuoleja, jotka ovat kopioita Pallotuolista. Lisäksi Aarnio katsoo, että Lähdesmäki on loukannut sen EU-tavaramerkkejä nro 010328821 EERO AARNIO ja nro 015585516 Eero Aarnio Originals nimeämällä verkkosivuillaan olevat Milan-tuolin kuvat ja viitannut niihin sivuston lähdekoodissa nimellä ”aarnio”.

Aarnion mukaan Pallotuoli on eräs kaikkien aikojen kuuluisimmista ja omaperäisimmistä muotoilutaiteen merkkiteoksista Suomessa, ja näin ollen se on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos, joka nauttii tekijänoikeussuojaa. Aarnio perustelee tekijänoikeusloukkauksen olemassaoloa sillä, että Lähdesmäen Milan-tuoli ei ole itsenäisen luomistyön tuote, vaan se on kopio, joka kokonaisvaikutelmansa perusteella aiheuttaa kuluttajille välittömän samuuskokemuksen Pallotuoliin nähden.  Tavaramerkkiloukkauksen osalta Aarnio perustelee vaatimustaan sillä, että Lähdesmäki on nimennyt verkkosivuillaan olevat Milan-tuolin kuvat lähdekoodissa nimellä ”milan-tuoli-pallotuoli-pallo-tuoli-aarnio-tenstar-2-png”, mikä on johtanut siihen, että kuvat ovat löydettävissä hakukonehaulla myös silloin, kun kuluttaja hakee esimerkiksi tuotteita hakusanoilla ”Aarnio-Pallotuoli”. Verkkosivuilla käytetyn tunnuksen ja tavaramerkin välillä on sekaannusvaara. Kuvatiedoston nimeämisessä on kyse markkinoinnista ja siten tavaramerkin käyttämisestä elinkeinotoiminnassa.

Lähdesmäki vaati MAO:lta vaatimusten hylkäämistä. Lähdesmäen mukaan Milan-tuoli ei ole Pallotuolin kopio, vaan täysin eri tuote joka eroaa siitä mittasuhteiltaan, väritykseltään, muotoilultaan, pehmusteiltaan, pintamateriaaleiltaan ja jalkaosaltaan. Väitetyn tavaramerkkiloukkauksen osalta Lähdesmäki toteaa, että se ei ole käyttänyt mainonnassaan Aarnion tavaramerkkejä, eikä kuvatiedoston nimessä oleva sana ”aarnio” viittaa Eero Aarnioon. Muutenkaan nimen käyttö kuvatiedoston nimessä ei ole ollut markkinointia tai tavaramerkinomaista käyttöä. Asiakkaiden ei ole ollut mahdollista nähdä kuvatiedoston nimeä, koska nimi on esiintynyt ainoastaan lähdekoodissa, eikä tiedoston nimellä ole ollut merkitystä hakukonenäkyvyyteen.

Tekijänoikeusneuvosto on lausunnossaan TN 2006:9 todennut Pallotuolin olevan merkittävä muotoilutaiteen merkkiteos, joka nauttii tekijänoikeussuojaa. MAO katsoo, että kysymystä Pallotuolin tekijänoikeussuojasta ei ole syytä arvioida toisin, eikä asiassa tämän osalta vallitse erimielisyyttä osapuolten välillä. MAO katsoi, että Milan-tuoli on kokonaisvaikutelmaltaan samanlainen kuin Pallotuoli. Milan-tuoli on luotu tekemällä Pallotuoliin lähinnä joitain vähäisiä mitoitukseen sekä yksityiskohtiin liittyviä muutoksia. Esimerkiksi mittaerot eivät riitä poistamaan samuusvaikutelmaa. Näin ollen Lähdesmäki on saattamalla Milan-tuoleja myytäväksi loukannut Aarnion tekijänoikeuslain 2§:n mukaista yksinoikeutta.

Tavaramerkkioikeudellisessa tarkastelussa oli arvioitava, oliko sanan ”aarnio” käyttö edellä mainituin tavoin ollut merkin käyttöä tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa, ja onko sanan käyttö elinkeinotoiminnassa mahdollisesti loukannut Aarnion tavaramerkkioikeuksia. MAO tuli unionin oikeuskäytännön ja todistajien valossa siihen lopputulokseen, että Lähdesmäki on käyttänyt sanaa ”aarnio” elinkeinotoiminnassaan. Lisäksi MAO katsoi merkin ”aarnion” olevan samankaltainen kuin Aarnion tavaramerkit ja kattavan samanlaisia tavaroita. MAO oli vielä sitä mieltä, että kun internetin käyttäjä on päätynyt sanan ”aarnio” sisältävän haun perusteella Lähdesmäen verkkokaupassa sivulle, jossa myydään jäljitelmää Pallotuolista ja jossa on lisäksi sana ”pallotuoli”, internetin käyttäjä on saattanut hakunsa perusteella ymmärtää sanan ”aarnio” viittaavan Aarnio-nimiseen henkilöön ja nimenomaan Pallotuolin suunnittelijaan Eero Aarnioon ja sen lisäksi myös tavaramerkkeihin EERO AARNIO ja Eero Aarnio Originals. Verkkokaupassa oleva tuolin mainos on ollut siinä määrin epämääräinen kuvatessaan tuolin alkuperää, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei ole voinut saada selville mainoksen perusteella, onko Lähdesmäellä taloudellinen yhteys Aarnion tavaramerkkien haltijaan ja ovatko Milan-tuolit näin ollen peräisin Aarniolta tai siihen taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä. MAO katsoi lopulta Lähdesmäen syyllistyneen myös tavaramerkkiloukkaukseen.

(VV)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanattavaramerkkiloukkaus, tekijänoikeusloukkaus
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.