MAO:270/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/233
Ratkaisun päivämäärä15.6.2020
Tuomion numero270
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 7 kohta ja 6 §:n 1 momentin 2 kohta
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Total SA
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Tapauksessa Total SA (jäljempänä Total) vaati, että MAO kumoaa PRH:n 22.5.2019 tekemän päätöksen, sillä sen mukaan Epstep Oy:n (jäljempänä Epstep) tavaramerkki numero 272816 Suomen Kuljetusinstituutti Oy (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran Total:n aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 17481789 TOTAL (kuvio).

Total:n mukaan Epstep:n tavaramerkin sanaelementti kuvailee suoraan ja välittömästi kyseisten palvelujen lajia sekä ominaispiirteitä, ja näin ollen se tulisi jättää kokonaan tavaramerkkien vertailun ulkopuolelle. Sen sijaan tavaramerkkien vertailu tulisi suorittaa niiden sisältämien kuvioelementtien välillä, jotka ovat käytännössä identtiset tai niiden samankaltaisuuden aste on ainakin erittäin korkea.

Vastauksessaan Epstep lausui, että tavaramerkkejä on arvioitava kokonaisuutena, eikä arviointia voida pilkkoa osiin edellä esitetyllä tavalla. Epstep:n mukaan vertailtavien merkkien hallitsevina elementteinä eivät ole niiden sisältämät pallokuviot, vaan niiden sisältämät sanaelementit, eikä sekaannusvaaraa synny siitä, että molemmat sisältävät yksinkertaisen ja yleisesti käytetyn geometrisen kuvion.

MAO totesi, että merkit ovat ulkoasun osalta samankaltaisia siltä osin kuin niihin kumpaankin sisältyy kaarevista ulkoreunaan päin kapenevista viivoista muodostuva palloa muistuttava kuvioelementti, vaikkakin ne eroavat toisistaan värityksen osalta. Sanaelementtien ”Suomen Kuljetusinstituutti Oy” ja ”TOTAL” osalta MAO katsoi, että ne ovat lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään täysin erilaisia. MAO vielä lausui, että kuvioelementtejä ei voida pitää merkkien hallitsevimpina osina, eikä mitään osaa voida pitää sillä tavalla merkityksettömänä, että sillä ei olisi vaikutusta samankaltaisuusarvioinnissa. Sen sijaan vakiintuneesta oikeuskäytännöstäkin seurasi, että merkkejä tuli arvioida niiden antaman kokonaisvaikutelman perusteella.

Kokonaisarvioinnin perusteella MAO totesi, että vertailtavien merkkien ulkoasussa on samankaltaisuutta ainoastaan merkkien kuvioelementtien osalta, vaikka myös niissä on eroja värityksen ja asettelun osalta. Kokonaisvaikutelmaltaan merkit eroavat toisistaan ulkoasultaan varsin paljon. Lisäksi molempien merkkien sanaelementit ovat erilaisia kirjoitustyyliltään, ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään.

MAO katsoi lopulta, että vertailtavat merkit olivat kokonaisuutena arvioiden siinä määrin erilaisia, ettei niiden välille synny sekaannusvaaraa.

MAO hylkäsi valituksen.

(VV)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 22.5.2019

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatsekoitettavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisun voit lukea täältä.