MAO:288/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/286
Ratkaisun päivämäärä19.6.2019
Tuomion numero288
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n 1 momentin 2 kohta, 14 §:n 1 momentin 7 kohta
Tavaramerkin nimi885 (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Paalupaikka Oy
Osapuolet, vastaaja(t)BBS GmbH

Asiassa oli kysymys siitä, aiheuttiko rekisteröity tavaramerkki 885 (kuvio) sekaannusvaaran aikaisempaan tavaramerkkiin BBS (kuvio).

PRH oli katsonut aiemmassa päätöksessään, että kuviomerkin 885 ja BBS välillä oli sekaannusvaara. Paalupaikka Oy vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen PRH:n päätöksen. Paalupaikka Oy vetosi siihen, että Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston valitusosasto oli käsitellyt tavaramerkkiä 885 (kuvio) koskevan valituksen, jossa väitteentekijän viittaama tavaramerkki, väiteperusteet ja rekisteröity tavaramerkki olivat olleet täysin identtiset nyt kysymyksessä olevan asiakokonaisuuden kanssa. EUIPO:n valitusosasto oli katsonut, ettei Euroopan unionin tavaramerkin 885 (kuvio) ja BBS kuviomerkin välillä ollut sekaannusvaaraa.

MAO arvioi tavaramerkkilain 6.1 §:n mukaista sekaannusvaaraa, jonka mukaan kukaan muu kuin tavaramerkin haltija ei saa käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran.

MAO totesi, että vertailtavat merkit koskivat samoja ja samankaltaisia tavaroita, kun kuviomerkki 885 kattoi luokassa 12 tavarat: ”Autonpyörien vanteet; Vanteet ajoneuvojen pyöriin.” ja kuviomerkki BBS luokassa 12 tavarat: ”Henkilöautojen kevytmetallivanteet; korin osat, nimittäin etu- ja takaspoilerit.”

MAO katsoi, että tavaramerkissä 885 olevan numero kahdeksan muistuttaa kirjainta ”B” ja numero viisi kirjainta ”S”. Vertailtavien merkkien kirjoitusmerkit on lihavoitu ja kursivoitu, ja ne on aseteltu vierekkäin. MAO katsoi, että kirjoitusmerkit olivat siten asettelultaan ja muodoltaan huomattavan samankaltaisia. MAO totesi, ettei asiaan vaikuttanut se, että toinen tavaramerkki on värillinen ja aikaisempi mustavalkoinen tavaramerkki, koska mustavalkoinen tavaramerkkirekisteröinti kattaa kaikki väriyhdistelmät. Myöskään tavaramerkin BBS kirjoitusmerkkien varjostuksen siten, että ne näyttävät kolmiulotteisilta, ei katsottu muuttavan sitä johtopäätöstä, että merkkejä oli pidettävä ulkoasultaan erittäin samankaltaisina. MAO totesi, ettei merkkejä voitu kuitenkaan pitää lausuntatavaltaan tai merkityssisällöltään samankaltaisina.

MAO totesi, että tavaramerkki 885 (kuvio) aiheutti kokonaisuutena arvioiden sekaannusvaaran aikaisempaan tavaramerkkiin BBS (kuvio). Vaikka keskivertokuluttajan tarkkaavaisuus- ja huolellisuusastetta oli pidettävä nyt kysymyksessä olevien tavaroiden osalta jossain määrin tavanomaista korkeampana, MAO totesi, että keskivertokuluttajan on kuitenkin useimmiten turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. MAO totesi, että merkkien samankaltaisuutta arvioitaessa painoarvoa annettava erityisesti juuri edellä todetulle merkkien ulkoasun erittäin huomattavalle samankaltaisuudelle, sillä nyt kysymyksessä olevia tavaroita havainnoidaan ostotilanteessa useimmiten niiden ulkonäön perustella.

MAO totesi, että kahden merkin välisen sekaannusvaaran arviointi tulee tehdä aina tapauskohtaisesti. Tästä johtuen valittajan viittaamalle EUIPO:n ratkaisulle ei voitu antaa ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa nyt kysymyksessä olevan tavaramerkin rekisteröitävyyden edellytyksiä Suomessa.

MAO hylkäsi valituksen.

(AH)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 6.4.2018

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatsekoitettavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.