MAO:299/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/139
Ratkaisun päivämäärä27.6.2019
Tuomion numero299
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslaki 2 §:n 1 momentti, 2§:n 3 momentin 1 kohta, 57 §:n 1 momentti
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Crystalis Entertainment UG (haftungsbecshränkt)
Osapuolet, vastaaja(t)A

Asiassa oli kyse siitä, oliko vastaaja loukannut kantajan tekijänoikeuksia saattamalla sen omistaman sarjan jaksoja luvattomasti yleisön saataviin.

Crystalis Entertainment UG vaati, että MAO velvoittaa A:n suorittamaan hyvityksen viivästyskorkoineen Black Sails –televisiosarjan jaksojen luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta. Crystalis vetosi perusteluissaan siihen, että tämä oli sarjan tekijänoikeuden haltija ja että A oli luvattomasti jakanut kyseisen sarjan 12 jaksa internetissä käyttäen BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa.

MAO katsoi, että tekijänoikeuslain 2 §:n 3 momentin mukaiseen teoksen yleisön saataviin saattamiseen tietoverkon välityksellä sisältyy kyseisen momentin esitöiden (HE 28/2004 vp) perusteella esimerkiksi tilauspohjainen, pyynnöstä tapahtuva välittäminen (on demand) sekä tilanne, jossa käyttäjä sallii tietokoneohjelmiston avulla tietokoneensa muistilaitteen sisällön käyttämisen muille verkon käyttäjille (peer to peer).

MAO:ssa ratkaistavana oli, oliko yleisölle saattaviin saattamisen tehnyt yksi vai useampi henkilö sekä oliko juuri vastaaja A jakanut kyseiset sarjan jaksot. Esitetyn selvityksen osalta MAO totesi, että riidatonta oli, että A:n omistaman internetliittymän käytössä olleesta IP-osoitteesta oli kanteessa mainittuna aikana jaettu edellä mainitun sarjan 12 jaksoa ja että jakamisessa oli käytetty BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella MAO katsoi, että tekninen selvitys koskien jakamisessa käytettyjä käyttöjärjestelmiä ja teknologiaa sekä jakamisen kronologisuus puhuivat sinänsä sen puolesta, että jakamisen olisi tehnyt yksi henkilö.

Jakaminen oli tapahtunut käyttäen useita eri BitTorrent-ohjelmia, jotka edellyttivät osittain eri käyttöjärjestelmiä, minkä olisi voinut katsoa viittaavan jakamisen tapahtuneen usealta päätelaitteelta. A:n internetliittymään oli lisäksi voinut liittyä useita henkilöitä. Siihen, että juuri A olisi tehnyt jakamisen, viittasi ennen kaikkea se, että tekniseltä kannalta ja A:n ammattitaustan vuoksi tämä olisi voinut suorittaa jakamisen. MAO otti arviossaan lisäksi huomioon käytetyt päätelaitteet, käyttöjärjestelmät, BitTorrent-ohjelmat sekä A:n internetliittymästä tapahtuneen yhdistymisen muita A:n kannalta hyödyttömiä teoksia sisältäneisiin BitTorrent parviin. Kokonaisuutena arvioiden selvitys viittasi MAO:n arvion mukaan siihen, että todennäköisin jakaja oli A. MAO kuitenkin katsoi, ettei kantaja asiassa ilmenneiden epävarmuustekijöiden vuoksi ollut esittänyt riittävän uskottavaa näyttöä siitä, että juuri A oli saattanut kyseessä olevia kantajan teoksia yleisön saataviin. Näin ollen kanne hylättiin.

Asiassa on äänestetty.

(AL)

Ratkaisun lainvoimaisuusLainvoimainen
Asiasanathyvitys, tekijänoikeus, tekijänoikeusloukkaus, vertaisverkot, yleisön saataviin saattaminen
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.