MAO:438/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/481
Ratkaisun päivämäärä10.10.2019
Tuomion numero438
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 2 kohta
Tavaramerkin nimihotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Aarrekaivos Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko Okun Hotelli Oy:n tavaramerkkiä numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) pidettävä harhaanjohtavana kun sen rekisteröinti ei kattanut majoitus- tai ravitsemuspalveluita luokassa 43 eli oliko kyseisen tavaramerkin rekisteröinnille olemassa ehdoton este. Toissijaisesti mahdollisesti ratkaistavana oli, oliko Aarrekaivos Oy:n aputoiminimen Hotelli Malmikumpu ja edellä mainitun tavaramerkin välillä sekaannusvaara sekä oliko aputoiminimi otettu tavaramerkkiin ilman oikeutta.

PRH oli arvioinut, että kyseessä oleva tavaramerkki ei ollut omiaan johtamaan yleisöä harhaan, sillä vaikka se sisälsi sanat hotelli ja ravintola ilman, että tavaramerkin palveluluettelo kattoi näitä palveluita, oli tavaramerkin kattamia palveluita mahdollista tarjota esimerkiksi hotelleissa tai ravintoloissa. PRH:n mukaan tavaramerkin sanojen hotelli ja ravintola voidaan katsoa olevan palveluiden tarjoamispaikkaa ilmaisevina kuvailevia merkin osia eikä harhaanjohtavia. Aarrekaivos Oy vaati, että MAO kumoaa PRH:n valituksenalaisen päätöksen sekä palauttaa asian sille tavaramerkin rekisteröinnin kumoamista varten.

MAO arvioi kyseisen tavaramerkin tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan (616/2016) mukaista harhaanjohtavuutta. Kyseisen lainkohdan perusteella tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Valittaja katsoi, että kyseessä oleva merkki on harhaanjohtava, koska siinä käytetyt sanat hotelli ja ravintola olivat omiaan antamaan kohdeyleisölle virheellisesti sellaisen vaikutelman, että tavaramerkki koskisi kyseisiä palveluita.

MAO arvioi tavaramerkin harhaanjohtavuutta luokan 41 kattamissa palveluissa ”koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat”, joihin se oli rekisteröity. MAO katsoi, että on mahdollista, että tavaramerkin kattamia palveluita tarjottaisiin hotellissa tai ravintolassa. Hotelli- ja ravintolapalvelut eivät kuitenkaan sisältyneet asiassa kyseessä olevan tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloon. Tavaramerkin rekisteröintihakemus oli myös hylätty luokan 43 palveluiden ”ravitseminen ja juomien anniskelu; tilapäismajoitus” osalta.

Lopputuloksena MAO katsoi, että tavaramerkki on tavaramerkkilain tarkoittamalla tavalla harhaanjohtava sen kattamien palveluiden luonteen suhteen. Tämän johdosta sen ei ollut tarpeen lausua muista valitusperusteista.

MAO kumosi PRH:n päätöksen ja palautti asian tavaramerkin rekisteröinnin kumoamista varten.

(AL)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallitus

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatharhaanjohtavuus, rekisteröinti, rekisteröintieste, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.