MAO:450/19

Instanssin nimiMAO
Ratkaisun päivämäärä17.10.2019
Tuomion numero450
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain 3 § ja 13 § 1 momentti
Tavaramerkin nimiYKSI KUMPPANI RIITTÄÄ
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Telia Finland Oyj
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kyse siitä, oliko tavaramerkki YKSI KUMPPANI RIITTÄÄ erottamiskykyinen luokan 38 ja 42 (mm. matkapuhelinverkkopalvelut, IT-palvelut) palveluiden osalta.

PRH oli päätöksellään hylännyt Telia Finland Oyj:n hakemuksen tavaramerkin YKSI KUMPPANI RIITTÄÄ rekisteröimiseksi luokkien 38 ja 42 tietyille palveluille, koska haettu merkki on ilman erottamiskykyä.

Telia Finland vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian PRH:lle haetun tavaramerkin rekisteröimiseksi kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta.

MAO totesi, että tavaramerkki on tavaramerkkilain 3 §:n tarkoittamalla tavalla erottamiskyvytön, jos se on kuvaileva. Kuvailevuutta tulee arvioida huomioiden rekisteröinnille haetut tavarat ja kohdeyleisönä tavaroiden kuluttajien ymmärrys. MAO katsoi, että asiassa merkityksellisen kohdeyleisön eli suomalaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuus- ja huolellisuusastetta on pidettävä tavanomaista alhaisempana, koska kysymys on iskulauseesta, joka sisältää mainosviestin.

MAO totesi viitaten oikeuskäytäntöön, että mainoslause saattaa olla erottamiskykyinen, kun se esimerkiksi muodostaa sanaleikin tai se voidaan ymmärtää mielikuvitukselliseksi, yllättäväksi ja odottamattomaksi, ja se on siten myös helposti muistettavissa. Mainosviestin sisältävä merkki voi olla MAO:n mukaan erottamiskykyinen, kun se mielletään myös muuksi kuin pelkäksi mainosviestiksi, jossa kehutaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

MAO totesi, että kohdeyleisö ymmärtää iskulauseen kokonaisuutena pelkäksi myynninedistämisilmaisuksi eli mainosviestiksi, joka osoittaa, että yksi palveluntarjoaja tarjoaa kaikki tarvittavat palvelut kyseisellä palvelualalla tai että yksi palveluntarjoaja on riittävä merkityksellisen kohdeyleisön kannalta kyseisiä palveluja hankittaessa.

MAO arvioi, oliko iskulauseessa YKSI KUMPPANI RIITTÄÄ sellaisia osatekijöitä, jotka olisivat omiaan tekemään siitä erottamiskykyisen. MAO totesi, että mainittu iskulause ei sisällä sanaleikkiä, eikä sitä voida pitää mielikuvituksellisena, yllättävänä tai odottamattomana ottaen huomioon, että merkki muodostaa suomen yleiskielen mukaisen sanonnan. Jopa siinä tapauksessa, että puheena olevaa iskulausetta käytetään yksin ilman toista merkkiä tai tavaramerkkiä, merkityksellinen kohdeyleisö ei voi MAO:n mukaan ymmärtää sitä muutoin kuin sen myynninedistämismerkityksessä. MAO katsoi, että edellä mainitussa iskulauseessa ei ollut sellaisia osatekijöitä, joiden olemassaolo tekisi siitä erottamiskykyisen.

MAO katsoi, että kyseessä olevan iskulauseen sisältö osoittaa merkitykselliselle kohdeyleisölle palveluntarjoajaa koskevan ominaisuuden, joka liittyy sen tarjoamien palvelujen laaja-alaisuuteen. Iskulausetta on siten pidettävä mainoslauseena, joka ei ilmaise palvelujen kaupallista alkuperää.

MAO katsoi, ettei haettu merkki ollut erottamiskykyinen haetuille palveluille ja hylkäsi valituksen.

(AH)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 20.02.2019

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanaterottamiskyky, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.