MAO:509/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/401
Ratkaisun päivämäärä17.11.2020
Tuomion numero509
Laki, lainkohtaTavaramerkkilaki 6 §, 14 §
Tavaramerkin nimiSANSUI
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Sansui Acoustics Research Corporation
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kyse tavaramerkkien sekaannusvaaran arvioinnista. PRH oli valituksenalaisella päätöksellään 25.9.2019 hylännyt Sansui Acoustics Research Corporationin tavaramerkkihakemuksen osittain. Sansui Acoustics Research Corporation vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin sen tavaramerkkihakemus oli hylätty ja palauttaa asian PRH:lle haetun merkin SANSUI (kuvio) rekisteröimiseksi kaikille haetuille tavaroille. PRH:n mukaan valituksessa ei esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Asiassa oli MAO:ssa kysymys siitä, aiheuttaako rekisteröitäväksi haettu merkki SANSUI sekaannusvaaran luokan 11 tavaroiden osalta EU-tavaramerkkiin numero 9406505 sansai (kuvio) tai luokan 9 tavaroiden osalta Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 1153337 Sansei Technologies (kuvio).

Valittaja ei MAO:n mukaan ollut kiistänyt sitä, että haetun merkin kattamat tavarat ja esteeksi asetettujen tavaramerkkien kattamat tavarat luokissa 9 ja 11 ovat samoja tai samankaltaisia. Tavarayhteydestä ei asiassa siten ollut syytä lausua enemmälti. Merkityksellinen kohdeyleisö muodostui asiassa MAO:n mukaan kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista koostuvasta suuresta yleisöstä.

MAO huomautti merkkien vertailun lähtökohdista, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan. Huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

MAO:n mukaan haettua merkkiä SANSUI hallitsee sanaosa, joka on myös sen erottamiskykyisin osa. Esteeksi asetettujen merkkien sansai ja Sansei Technologies sanaosat, jotka ovat myös niiden erottamiskykyisimmät osat, ovat ulkoasultaan ja lausuntavaltaan varsin samankaltaisia kuin haetun merkin sanaosa. Lisäksi kun vertailtavien merkkien sanaosilla ei ole merkityssisältöä ja kun merkin Sansei Technologies jälkimmäinen sana on kuvaileva, haetusta merkistä saatava kokonaisvaikutelma johtaa esillä olevassa asiassa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kysymyksessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Näin ollen vertailtavien merkkien välillä oli MAO:n mukaan olemassa sekaannusvaara. MAO hylkäsi valituksen.

 (JT)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 25.9.2019

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatsekoitettavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.