MAO:524/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/453
Ratkaisun päivämäärä10.12.2019
Tuomion numero524
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslain 2§:n 1 momentti
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)A
Osapuolet, vastaaja(t)Sanoma Media Finland Oy

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko Sanoma Media Finland Oy (jäljempänä Sanoma) loukannut A:n tekijänoikeutta sen alkuperäiseen teokseen saattamalla siitä Vain elämää -ohjelmaa varten tehtyä versiota yleisön saataviin televisiossa, radiossa ja internetissä. A vaati, että MAO vahvistaa Sanoman loukanneen hänen tekijänoikeuttaan, ja kieltää Sanomaa sakon uhalla saattamasta yleisön saataviin edellä mainittua muunnelmaa. A myös vaati, että Sanoma velvoitetaan suorittamaan hyvitystä, korvausta sekä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

A:n mukaan sanoitus on keskeinen osa teoskokonaisuutta ja teoksen typistäminen on johtanut siihen, että muunnelmasta on jäänyt pois olennainen osa teoksen sisältämästä kertomuksesta. Lisäksi teoksen musiikillisia elementtejä melodioineen on muutettu. A:n mukaan hän ei ole antanut lupaa muunnelman tekemiseen tai yleisön saataviin saattamiseen. A on jo ennen Vain elämää -ohjelman esittämistä ilmoittanut julkisesti, ettei hän hyväksy alkuperäisteoksensa muuntelemista tai muunnelman käyttämistä. A on vielä myöhemmin vaatinut luvattoman muunnelman hävittämistä. A:n mukaan Sanoman menettely on ollut tahallista ja tuottamuksellista, ja se on loukannut A:n moraalisia oikeuksia teokseen, koska se on tehty teoksen taiteellista arvoa ja omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla.

Sanoma vaati kanteen hylkäämistä. Sanoman mukaan käsillä olevaa versiota on muokattu alan vakiintuneen käytännön mukaisesti televisio-ohjelmaan sopivaksi sen luonnetta muuttamatta. Lisäksi kysymyksessä olevan version yleisön saataviin saattaminen on kuulunut tekijänoikeuslain 25 f §:n mukaisen sopimuslisenssin piiriin. A ei ole kieltänyt Teostoa lisensoimasta Joutsenlaulu-teosta, näin ollen Sanomalla on ollut oikeus saattaa teos Vain elämää -ohjelmassa yleisön saataviin. Sanoma on tehnyt version käytöstä asianmukaiset ilmoitukset oikeudenhaltijoita edustavalle tekijänoikeusjärjestölle, A:lle on toimitettu käsillä oleva versio kuultavaksi ja hän on saanut sen käytöstä tekijänoikeuskorvaukset. Lisäksi Sanoma vetosi siihen, ettei A ole vastannut yhteydenottopyyntöihin suostumuksen saamiseksi eikä A ole myöskään nimenomaisesti kieltänyt muunnelman yleisön saataviin saattamista.

Asiassa MAO:n tuli ensin arvioida onko muunnelma poikennut alkuperäisestä teoksesta siinä määrin, että kyseessä olisi ollut muunnelma, jonka yleisön saataviin saattamiseen olisi tullut olla alkuperäisen teoksen tekijän lupa, ja onko A antanut tällaista lupaa.

Lausunnossaan TN2018:1 tekijänoikeusneuvosto arvioi käsillä olevaa teosta ja muunnelmaa. Keston lyhentäminen ei ole tehnyt sävellysteoksesta muunnelmaa, eikä soitinintron poistaminen tai kitaran sävellysteoksen lisääminen ole muuttanut teoksen kokonaisluonnetta. Sen sijaan laulutekstin muokkaaminen on muuttanut sanoituksen merkitystä ja painotuksia siten, että kyseessä on teoksen muunnelma. Edellä lausuttuun nähden MAO katsoi, että alkuperäisteosta on muutettu sanoituksen osalta merkittävällä tavalla. Näin ollen kyseessä on ollut teoksen muunnelma, jonka yleisön saataville saattamiseen olisi tullut olla tekijänoikeuslain 2§:n 1 momentin mukaisesti alkuperäisen teoksen tekijän lupa. MAO totesi, että sen joka vetoaa sopimuksen perusteella saamaansa oikeuteen, on näytettävä toteen sopimuksen olemassaolo. MAO katsoi, ettei A ole antanut nimenomaista kirjallista tai suullista suostumusta muunnelman yleisön saataviin saattamiseen, eikä lupapyyntöihin vastaamatta jättäminen osoita suostumusta asiassa.

MAO katsoi lopulta, että Sanoma on saattanut alkuperäisteoksen muunnelman yleisön saataviin ilman tekijän lupaa. Näin ollen MAO vahvisti Sanoman loukanneen A:n tekijänoikeutta ja se kielsi tekijänoikeuslain 60 b §:n perusteella tekijänoikeuden loukkaamisen jatkaminen sakon uhalla.  Tekijänoikeusloukkauksen johdosta MAO katsoi Sanoman olevan velvollinen suorittamaan A:lle hyvitystä sekä korvaamaan oikeudenkäyntikulut. MAO puolestaan hylkäsi vahingonkorvausvaatimuksen, sillä näyttämättä jäi, että A:lle olisi aiheutunut Sanoman menettelyn seurauksena sellaista tekijänoikeuslain 57§:n 2 momentissa tarkoitettua menetystä, kärsimystä tai muuta haittaa jota tulisi korvata hyvityksen lisäksi.

(VV)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanathyvitys, tekijänoikeus
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.